Krönikor

Foto: DFID/CC BY 2.0

Globalisternas mål är att göra människor till en fri handelsvara

Krönikor Det låter så tilltalande med ett gränslöst globalt samhälle med fri rörlighet, men bakom den kulissen gömmer sig en strävan mot att göra människor till en fri handelsvara, där alla tvingas konkurrera med varandra. Vem tror ni kommer att skörda frukterna av det?


Foto: Tim Evanson/CC BY-SA 2.0

Liberalismens uppgång och fall

Krönikor Lars Bern: Den autentiska liberalismen har upplösts efter att förrått sina egna värden till förmån för den globalistiska eliten.


Förintels(ernas) minnesdag

Krönikor Flera förintelser ägde rum under 1900-talet. Trots att några av dem krävt miljontals dödsoffer är de nästan helt okända för vår allmänhet. Läs Hans Myrebros krönika om förintelsernas minnesdag.


Foto: Eva Freude/CC BY-NC-SA 2.0

Obamaregimen hjälpte ISIS in i det sista

Krönikor När USA under hösten förstod att Ryssland, Turkiet och Syrien kunde samarbeta för att få slut på det krig som USA initierat i Syrien mulnade Uncle Sams ansikte.


Steget efter


Humanismen är död. Länge leve humanismen!

Krönikor Med sina alltmer urartade uttrycksformer är det sannolikt en tidsfråga förrän den politiskt korrekta varianten av humanism kommer att ersättas av en reformerad humanism värdig sitt namn.


Foto: montage/NASA/Bill Ingalls/CC BY-NC-ND 2.0

Obamas julgåva till IS

Krönikor Obama-administrationen ligger i dödsryckningar, men vill ändå göra ett tappert försök att gå till historien som "Most war-Fanatic regime Ever", genom att förlänga Syrienkriget in på nästa mandatperiod. Läs Jan Wesths krönika.