Krönikor

Foto: Fortepan adományozó/CC BY-SA 3.0

Samhällsberättelsens makt

Krönikor Ordet historia är verkligen passande för att beskriva vårt förflutna. Synen på vår historia avgör nämligen hur vi fortsätter berättelsen – historien – om oss själva in i framtiden.
Gandalf och Batman – Den nygamla mytologin

Krönikor Även den moderna människan har, hur upplyst och rationell hon än må tro att hon är, exempelvis ett djuplodat behov av att finna sin egen plats i kampen mellan gott och ont.