Min kropp är mitt beslut

Erfarenheten av Pandemrix och narkolepsin bör vara skäl nog att respektera andra människors rätt till att fatta egna beslut för sin egen hälsa. Den respekten tycks dock inte vara lika självklar i dagens läge.

publicerad 15 maj 2021
- av Sofie Persson
Foto: Alcibiades/Wikimedia Commons

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Varför är så många rädda för att ta covidvaccinet? Varför är vi så många som tvekar när myndigheter säger att vi inte behöver vara oroliga?

Det finns så klart rent självklara anledningar och att bara läsa nyheter om vaccinet och dess biverkningar gör nog att många blir väldigt rädda. Jag tror dock att det finns en annan viktig anledning som ligger i vår nära historia och det handlar om den senaste pandemin: A/H1N1. Svininfluensan, som den i folkmun kallades, upptäcktes i Mexiko och USA under våren 2009. I juni samma år betecknade WHO denna som en fullskalig pandemi och Sverige drabbades främst under hösten 2009.1

Den främsta anledningen till att jag personligen tvivlar på att ta covidvaccinet och kanske många andra vaccin är på grund av Pandemrix – vaccinet som användes mot svininfluensan 2009–2010.

Pandemrix godkändes av EU som vaccin 2008 efter att ha testats på 5000 frivilliga personer.2 Det fick grönt ljus för tillämpning mot svininfluensan den 29 september 2009 och började sedan användas i Sverige i oktober samma år.3 Det var utformat som ett vanligt influensavaccin, det vill säga att det inaktiverade smittämnet byts ut för att motsvara de aktuella virustyperna. En skillnad mellan Pandemrix och ett vanligt influensavaccin var dock att det istället för att innehålla 3–4 virusstammar innehöll Pandemrix endast en sådan stam och därtill hade ett speciellt ämne, adjuvans, för att förstärka vaccinet.4

Det jag och många andra förknippar och minns med vaccinet mot svininfluensan är narkolepsin.

Narkolepsi är en ovanlig neurologisk sjukdom som påverkar kroppens förmåga att reglera sömnen. Den kan orsaka ”sömnattacker” även på dagarna och muskelsvaghet i samband med exempelvis skratt. Andra symptom kan vara hallucinationer, viktuppgång, koncentrationssvårigheter och sömnparalys. Det som är allra mest otrevligt med sjukdomen är att det inte finns något känt botemedel mot den.

Flera rapporter kom in angående barn och unga som fått narkolepsi efter att de vaccinerats med Pandemrix både i Sverige och Finland. Det europeiska läkemedelsverket EMA startade i augusti 2010 en utredning gällande sambandet mellan vaccinet och narkolepsi, men fann då att det inte kunde fastställas.5 Däremot genomförde både Finland och Sverige registerstudier under 2010 och 2011, vilket gav stöd för ett möjligt samband mellan vaccinet och narkolepsi.6,7 Detta gjorde att EMA sedermera ändrade rekommendationerna för Pandemrix under juli 2011.8

I mars 2013 presenterades även en ytterligare större studie gjord av Läkemedelsverket, Karolinska Institutet och sju landsting och regioner. Där jämfördes data för 3,3 miljoner vaccinerade och 2,5 miljoner ovaccinerade individer för perioden oktober 2009 – december 2011 där syftet helt enkelt var att bedöma riskerna för att få neurologiska eller immunrelaterade och autoimmuna sjukdomar efter vaccination med Pandemrix. Studien kom fram till att det fanns en ökad risk för narkolepsi i vissa fall. I åldersgruppen 0–19 år fanns en tredubblad risk för att få sjukdomen och i åldrarna 19–29 fanns en fördubblad risk för narkolepsi. I övriga åldrar fann man ingen ökad risk.9 Fram till 2020 har det kommit in 394 fall av narkolepsi som misstänkts komma som en biverkning av Pandemrix. Däremot är det svårt att bedöma om alla fall kommer från vaccinet eftersom man kan få sjukdomen ändå, men Läkemedelsverket bedömer att cirka 150–200 individer fick narkolepsi efter att ha vaccinerat med Pandemrix. Idag vet man fortfarande inte vad i vaccinet som orsakade en ökad risk för sjukdomen.4

I augusti 2015 avregistrerades vaccinet och används alltså inte längre.2

I Sverige vaccinerades ungefär 5,3 miljoner människor, det vill säga cirka 60 procent av befolkningen, med Pandemrix. Sammanlagt inkom 4380 rapporter om misstänkta biverkningar från vaccinet.10 Bland dessa fanns 27 misstänka dödsfall.

I Sverige blev det första covidvaccinet, Pfizer/BioNtech, godkänt den 21 december 2020. I både Sverige och EU finns i skrivande stund fyra godkända covidvaccin (Pfizer/BioNtech, Astra Zeneca, Moderna och Janssen).11

I skrivande stund har vi i Sverige vaccinerat 3 679 451 individer med minst en dos, vilket representerar ungefär 45 procent av befolkningen.12 Hittills har 31 844 rapporter om misstänkta biverkningar kommit in13, varav 3645 är handlagda.14,15,16 Av dessa handlagda rapporter om misstänkta biverkningar finns 197 misstänkta dödsfall.14,15,16

Att jämföra Pandemrix och alla covidvaccinen är i sig skrämmande. Det faktum att covidvaccinen redan i nuläget fått in många fler rapporter om misstänkta biverkningar än vad Pandemrix hade på sina 5,3 miljoner vaccinationer skapar åtminstone en varningsklocka hos mig. De misstänkta dödsfallen gör mig heller inte mindre orolig.

Det jag tänker mest på är dock narkolepsin som Pandemrix förde med sig. Det är definitivt en sällsynt biverkning av vaccinet och ingenting som alla får – såklart. Däremot är det minst sagt problematiskt att det överhuvudtaget förekommer som en biverkning, och att något som ska hindra mig från att bli sjuk även kunde göra mig sjukare än jag var innan.

Jag kan hålla med när epidemiologen Lars Olof Kallings till SvD 2016 uttryckte att massvaccineringen mot svininfluensan var ”en skandal och medicinhistorisk katastrof”.17 Narkolepsi är ingen liten sjukdom utan något som förändrar hela ditt liv. Tänk om det finns någonting i något av covidvaccinen som vi ännu inte vet, som kan göra en sjuk? Att döma av erfarenheten av Pandemrix är det knappast en omöjlighet, tänker jag.

Jag var rädd för svininfluensan när den kom. Jag var långt hemifrån, bodde ensam och tog del av all skräck som spreds i media. Trots det var det någonting som gjorde att jag valde att inte vaccinera mig. Jag kan inte minnas exakt vad det var idag mer än en känsla. Jag har ett minne av en dålig känsla kring vaccinet. Något hindrade mig från att ta det. Därför gjorde jag aldrig det heller.

Det är jag idag glad för.

Eftersom jag vid den tiden var 18–19 år fanns det, utan att jag eller någon visste, en tredubblad risk för mig att drabbas av narkolepsi. Hade jag tagit vaccinet finns det alltså, hur sällsynt det än är, en risk att jag hade behövt leva med en sjukdom idag och som jag troligen inte skulle drabbats av annars. Därför är jag tacksam för att jag trots min rädsla för sjukdomen valde att inte göra det.

Det är också en av anledningarna till att jag inte kommer att ta något covidvaccin. I nuläget kan man ännu inte veta vad för sjukdomar eller biverkningar som kan bli en följd av detta, som man heller inte visste med Pandemrix. Alla covidvaccin antyder redan nu mer omfattande skadliga biverkningar och dödsfall än Pandemrix gjorde, vilket jag personligen anser vara anledning nog för mig att inte ta något av dessa covidvaccin.

Jag har full respekt för de som vill ta, har tagit och kommer ta covidvaccinet. Jag hoppas också att det fungerar och inte gör någon sjuk. Däremot måste det jag gör med min kropp få vara mitt (och bara mitt) beslut.

När jag valde att inte ta Pandemrix minns jag inte att någon tittade snett på mig, åtminstone inte så det syntes. Idag är tonen annorlunda och det är också därför jag skriver den här texten. Jag önskar att människor kunde sluta bry sig om vad andra gör med sina kroppar. Min hälsa, mina mediciner, mina sjukdomar, mina eventuella vaccinationer – det är en högst personlig sak och ingen annan har någonting med det att göra. Det är inte svårare än så.

 

Sofie Persson

 

 


Källor och referenser:

(1) Internetmedicin – Influensa A (H1N1) pdm 2009 (svininfluensa)

(2) EMA – Pandemrix

(3) European Comission – Commission paves the way for vaccinations for influenza pandemic (H1N1) 2009

(4) Läkemedelsverket – Svininfluensan, Pandemrix och narkolepsi

(5) EMA – European Medicines Agency updates on the review of Pandemrix and reports of narcolepsy

(6) Online Library – Change in risk for narcolepsy over time and impact of definition of onset date following vaccination with AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 influenza vaccine (Pandemrix) during the 2009 H1N1 influenza pandemic

(7) Läkemedelsverket – Studie av tidsförhållanden mellan Pandemrix-vaccination och narkolepsi

(8) EMA – European Medicines Agency recommends restricting use of Pandemrix

(9) Online Library – Risks of neurological and immune‐related diseases, including narcolepsy, after vaccination with Pandemrix: a population‐ and registry‐based cohort study with over 2 years of follow‐up

(10) Läkemedelsverket – Avslutande sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix under perioden oktober 2009-mitten av april 2010

(11) Läkemedelsverket – Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid‍-‍19)

(12) Folkhälsomyndigheten – Statistik för vaccination mot covid-19

(13) Läkemedelsverket – Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner

(14) Läkemedelsverket – Comirnaty, rapporter handlagda till och med 2021-05-05

(15) Läkemedelsverket – COVID-19 Vaccine Moderna, rapporter handlagda till och med 2021-05-05

(16) Läkemedelsverket – Vaxzevria (f.d COVID-19 Vaccine AstraZeneca), rapporter handlagda till och med 2021-05-05

(17) Svenska Dagbladet – Epidemiolog: Alla tycks ha tappat omdömet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!