Den största bluffen: Hoten som påstås kräva en världsregering

Dan Ahlmark går igenom lögnerna som omgärdar utvecklingen mot ett ultraglobalistiskt system.