Övervakningssamhället

Regeringen vill låta utländska intressen spionera på svenska medborgare

publicerad 20 september 2021
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) i ett tidigare möte med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Regeringen förbereder nu en ytterligare utvidgning av den kritiserade FRA-lagen. Bland annat ska möjligheterna att kartlägga svenska medborgare utökas, samtidigt som man nu också ska ge utländska underrättelsetjänster direktåtkomst till personuppgifter man hämtar från signalspaningen. Förslaget möts av hård kritik bland annat av folkrättsexperter.

I förslaget står bland annat att utländska underrättelse- och säkerhetstjänster ska få direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i försvarsunderrättelseverksamheten hos Försvarsmakten och FRA, rapporterar TT. Även utländsk organisation inom informationssäkerhetsområdet får den rätten. I utbyte ska FRA få större möjligheter att signalspana mot verksamhet även om den inte inriktas på Sverige.

Regeringen menar att det kan vara nödvändigt att ge direktåtkomst för utländsk underrättelsetjänst bland annat i brådskande ärenden.
Det kan till exempel handla om ett förmodat förestående terrordåd”, skriver regeringen.

Det kan också tillåtas i andra fall om Försvarsmakten eller FRA följer ett “underrättelsemässigt intressant skeende tillsammans med en utländsk myndighet”, med andra ord i stort sett enligt myndighetens eget godtycke.

Förslaget skulle vidare innebära att Försvarsmaktens och FRA:s behandling…


 


Liknande artiklar: