IT/Övervakning

Steget efter


Foto: Simon Weckert

Här lurar konstnären Google

IT/Övervakning Visade hur Google använder data ifrån våra telefoner i realtid för att kunna rapportera trafikstockningar.