IT/Övervakning

Steget efter


Foto: Dan Lane/CC BY-NC-ND 2.0

Populärt badhus börjar med ”chipping”

IT/Övervakning Det populära badhuset Kokpunkten i Västerås vill ligga i ”framkant” i den digitala utvecklingen och inför chip-implantat för inpassering.