Medicinsk apartheid i Väst

Sjukhusläkarna förespråkar medicinskt apartheidsystem

publicerad 18 september 2021
Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Föreningen Sjukhusläkarna för nu öppet fram att ovaccinerade utgör en ”oacceptabel risk för samhället” och vill därför nu villkora medborgerliga fri- och rättigheter med vaccinpass i Sverige.

I ett uttalande motiverar yrkesföreningen sitt uttalande med att man ”begränsar möjligheten att röra sig i samhället påverkad av alkohol” och att man därför även ska kunna stänga ute icke vaccinerade från olika delar av samhället.

Vi menar…


Sjukhusläkarna bildades 1895 som Svenska Lasarettsläkarföreningen och beskriver sig själva som ”den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund”.

Yrkesföreningen som verkar inom Sveriges Läkarförbund har cirka 20 000 medlemmar och består av specialistläkare på sjukhus och inom specialistvård samt professorer, docenter och högskoleelektorer vid universiteten.

 


Liknande artiklar: