Regeringen ger 200 extra skattemiljoner till krisande medier

publicerad 3 april 2020
- av Isac Boman

Regeringens demokratiminister Amanda Lind meddelade under en presskonferens idag att man ökar mediastödet med ytterligare 200 miljoner kronor. Stödet, som endast omfattar tryckta medier, blir dessutom permanent och tillkommer en tidigare höjning på 75 miljoner som infördes så sent som i mars och uppgår nu till totalt 800 miljoner årligen.

Lind inledde dagens presskonferens med att understryka att efterfrågan på den media man understödjer är ”större än någonsin” under coronakrisen. Paradoxalt nog, konstaterar Lind, minskar de tryckta tidningarnas intäkter krisartat och behöver därför ytterligare skattemedel vid sidan av den hjälp man redan får från regeringen för att hållas flytande.

– Tack vare medierna kan många människor i hela landet, dag för dag, timme för timme, följa vad som händer, fortsatte Lind och konstaterade att medielandskapets snabba förändringar gjort att tidningsbranschen redan innan coronakrisen befunnit sig i en ”oerhört pressad situation”.

Presstödet ska förutom höjningen om 200 miljoner kronor också tillfälligt kunna betalas ut i förhand. Man slopar också kravet på att tidningarnas innehåll ska ha mer än 55 procents eget innehåll för att få stöd, något som regeringen hoppas ska för att öka ”tidningarnas möjligheter att dela och samverka om innehåll”.

En mångfald av medier är också helt centralt för vår demokrati. Journalister beskriver, fördjupar händelser och skeenden i samhället. De granskar oss makthavare, menar Lind.

Demokratiministern förtydligar att det ökade anslaget för tryckta medier i statsbudgeten är ett led i en förment ambition som regeringen har att ”stärka förutsättningarna för oberoende journalistik i hela landet”.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!