Inrikes

Steget efter


Inrikes 60 procent har lågt eller mycket lågt förtroende för regeringens hantering av frågor som rör trygghet, lag och ordning.


Foto: Partiet Nyans/Denny Lorentzen/CC BY-NC 2.0

Islamistparti vill se valsamverkan med V

Inrikes Mikail Yüksel, partiledare för islamistiska Partiet Nyans vill valsamverka med V om Nooshi Dadgostar blir partiledare.


Foto: Red Cross International/CC BY-NC-ND 2.0

”Det är inte bibliskt försvarbart”

Inrikes Massinvandringen har förstört vår möjlighet att kunna hjälpa, skriver teologistudenten Johannes Enarson i Världen Idag.


Foto: Felipe Tofani/CC BY-SA 2.0

Samisk vinst i omtalad rättstvist

Inrikes Högsta domstolen (HD) dömde mot staten under torsdagen och förkunnade att Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske på samebyns område "på grund av urminnes hävd"