Inrikes

Foto: cantfightthetendies/CC BY 2.0

Björn Söder vill att AFA terrorklassas

Inrikes SD-politikern lyfter fram hur det vänsterextrema nätverket gjort sig skyldiga till otaliga våldsdåd mot politiska motståndare.


Steget efter


Coronakrisen

Foto: Helgelandssykehuset HF/CC BY-NC-ND 2.0

Över 5000 döda i coronaviruset i Sverige

Inrikes Faktum är att Sverige enligt officiell statistik har dubbelt så många döda av viruset som övriga Skandinavien, Baltikum och Polen har tillsammans.