Inrikes

Foto: Red Cross International/CC BY-NC-ND 2.0

”Det är inte bibliskt försvarbart”

Inrikes Massinvandringen har förstört vår möjlighet att kunna hjälpa, skriver teologistudenten Johannes Enarson i Världen Idag.


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Foto: Felipe Tofani/CC BY-SA 2.0

Samisk vinst i omtalad rättstvist

Inrikes Högsta domstolen (HD) dömde mot staten under torsdagen och förkunnade att Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske på samebyns område "på grund av urminnes hävd"