Inrikes

Polisstation i Rinkeby öppnar hösten 2019

Inrikes Polismyndigheten och Familjebostäder AB har tillsammans efter en gemensam upphandling beslutat ge NCC AB uppdraget att ansvara för att bygga om det tidigare serviceboendet, fastigheten Kvarnberget 9, Rinkebyplan 2-8 till en polisstation.


Inrikes Vänsterpartiets Malin Björk är den enda svenska EU-parlamentarikern som redovisar hur hon använder EU-pengarna.


Våld mot poliser oförändrat

Inrikes Antalet inrapporterade arbetsskador och polisanmälningar visar att våld mot poliser inte har ökat under de senaste åren.


Så kan man hjälpa utnyttjade barn

Inrikes I Europols senaste kampanj kring sexuella övergrepp mot barn tar polisen hjälp av allmänheten för att få ledtrådar till var bilder på barn som utnyttjas sexuellt är tagna.


Foto: Holger.Ellgaard/CC BY-SA 3.0

Misstänkt mutbrott på Riksgälden

Inrikes 11 medarbetare på Riksgälden, myndigheten som ansvarar för finansförvaltning åt staten, har åtalsanmälts. De 11 medarbetarna misstänks ha tagit emot mutor.


Foto: Montage/News Øresund/Johan Wessman

Nu vill regeringen utlysa amnesti för handgranater

Inrikes Regeringen vill införa en amnesti för vissa sprängmedel, däribland handgranater. Målet med amnestin är att tillgången av handgranater för kriminella element i samhället ska försämras.