Inrikes

Steget efter


Inrikes Karl-Erik Kruse (S) fälls för totalt 37 brott, 29 fall av bedrägeri, för sina bilresor till förvaltningsrätten, och 8 fall av olovligt brukande.