Mediamyndigheten vill formalisera möjligheten att neka stöd till systemkritiska medier

Statliga mediestödet

publicerad 19 mars 2021
- av Markus Andersson
MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) vill ändra reglerna för mediestödet och ha möjlighet att neka stöd till publikationer som man menar ”vilseleder kring etablerad vetenskap” och inte ägnar sig åt vad man hävdar är ”ansvarstagande nyhetsförmedling”. Sedan tidigare har myndigheten uppmärksammats brett för att ha agerat uppenbart godtyckligt bland annat i relation till Nya Dagbladet och NewsVoice men vill nu alltså formalisera möjligheterna att göra just detta.

Riksdagsledamoten Martin Kinnunen (SD) har bland annat lyft fram avslaget NewsVoice fick med motiveringen att man “släpper fram skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet” i en interpellationsdebatt med demokratiministern Amanda Lind (MP) och uttryckte vid tillfället oro över konsekvenserna för pressfriheten av myndighetens agerande.

I mediestödsförordningen framgår det att stödet ska ges till medier som publicerar ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet”. Detta har MPRT tolkat som att medier som inte ägnar sig åt vad man själva godtyckligt menar är ”ansvarstagande nyhetsförmedling” och som påstås sprida ”felaktig information,” eller ”vilseleder kring vetenskap” ska kunna nekas ekonomiskt stöd.

Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”, skriver myndigheten bland annat.

Hur det ska bedömas vilka publiceringar som ”vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap” eller ”sprider felaktig information” framgår dock inte och inte heller vilken kompetens de som ska göra denna bedömning har.

Kritiker menar också att förslagen på förändrade regler i allt väsentligt handlar om att motarbeta och bekämpa regimkritiska medier som rapporterar om kontroversiella frågor, exempelvis vaccinskador eller strålning och att det nya regelverket om det antas kommer att användas för att neka dessa publikationer stöd.

Noterbart är att det inte bara är regimkritiker av olika slag som är negativt inställda till förändringen. Även Thomas Mattsson, vd på Tidningsutgivarna och tidigare chefredaktör för Bonniers skvallertidning Expressen, menar att det är mycket problematiskt att myndigheten ska sitta och bedöma mediernas innehåll och publiceringar.

– Men det är väldigt svårt att recensera innehåll. Och att slå fast vad som är ansvarstagande journalistik, vad som är felaktig information, eller vilseledande innehåll, det är ingen enkel sak att göra, säger Mattsson till statskanalen SVT.

Charlotte Ingvar-Nilsson som är generaldirektör för för MPRT försvarar bland annat önskemålet om formaliserade möjligheter för myndigheten att agera enligt eget godtycke med kommentaren att man ”stoppar inga tidningar från att ges ut”. Hon menar dessutom att myndigheten redan nu recenserar innehållet i de publikationer som ansöker om stöd.

– Vi avslog en ansökan just på denna grunden, där vi kunde se att det genomgående präglades av icke-vetenskapliga artiklar, hävdar hon troligen åsyftande NewsVoice avslag.

Enligt presstödsförordningen anges det uttryckligen i 5 kap. 3§ att ”Mediestödsnämnen får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor” eftersom tanken med stödet har varit att subjektiva bedömningar till varje pris ska undvikas.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!