Kyrkovalet 2021

Kyrkoval i Sverige på söndag – så går det till

publicerad 17 september 2021
Vallokal i Upplands Väsby i ett tidigare kyrkoval.

Nu på söndag den 19 september är det dags för kyrkoval i Sverige. Röstberättigade i kyrkovalet är medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år och är folkbokförda i Sverige.

I kyrkovalet handlar det inte direkt om politiska partier som vid riksdagsvalet, utan de som ställer upp här kallas nomineringsgrupper. Däremot finns det vissa grupper som är bundna till speciella partier, samtidigt som andra inte har någon…


År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten och sedan dess ansvarar kyrkan själv för val, som sker var fjärde år där medlemmarna är med och bestämmer vem som ska styra de kommande åren.

Svenska Kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar.

 


Liknande artiklar: