Totalförsvarsövning för första gången på 30 år

publicerad 14 november 2019
- av Per Nordin


Det är 30 år sedan Sverige senast höll en omfattande totalförsvarsövning – men nu är det dags igen. Syftet är att öva på hur det svenska försvaret ska bemöta ett eventuellt militärt angrepp och hur det militära och civila försvaret kan samverka i en sådan situation.

Under övningen där scenariot är att Sverige utsätts för ett främmande hot kommer regeringen att besluta om höjd beredskap och totalförsvaret mobiliseras. Detta eftersom man bedömt att säkerhetsläget i närområdet försämrats och att det nedrustade totalförsvaret, alltså det civila och militära försvaret, ska byggas upp igen utifall det skulle bli krig.

Det civila försvaret som också ska delta under övningen omfattar myndigheter, kommuner, regioner, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och arbetsmarknadsorganisationer som har direktiv för att skydda den civila befolkningen och se till att viktiga samhällsfunktioner fortsätter fungera även i en krigssituation. Det handlar bland annat om att se till så att det finns mat, vatten och elektricitet, eller att understödja de militära trupperna på olika sätt.


Försvarsmakten påpekar att ett angrepp mot Sverige i dagsläget inte bedöms som sannolikt men att det fortfarande är viktigt att öva på den här typen av situationer. Det är Försvarsmakten som tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som står som arrangörer och omkring 400 olika aktörer deltar. Övningarna kommer att pågå mellan november i år och under hela 2020.

Man kommer bland annat öva på hur energiförsörjning, transporter och kommunikation med allmänheten fungerar under en krissituation och i maj och juni nästa år så genomförs en omfattande militär övning som går under namnet Aurora 20. I denna kommer alla delar av landets försvar delta tillsammans med det civila försvaret och trupper från andra länder. 
Övningarna kommer genomföras på olika platser, även utanför Försvarsmaktens egna områden och skjutfält. I praktiken innebär det att vanliga människor kommer se betydligt fler militärer och militärfordon ute i verkligheten än vad de tidigare gjort.


Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan vid krigsfara och i krigssituation kallas in till totalförsvaret. I en sådan situation blir man placerad i antingen den militära värnplikten eller i räddningstjänsten och annan civilplikt.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!