Totalförsvarsövning för första gången på 30 år

publicerad 14 november 2019


Det är 30 år sedan Sverige senast höll en omfattande totalförsvarsövning – men nu är det dags igen. Syftet är att öva på hur det svenska försvaret ska bemöta ett eventuellt militärt angrepp och hur det militära och civila försvaret kan samverka i en sådan situation.

Under övningen där scenariot är att Sverige utsätts för ett främmande hot kommer regeringen att besluta om höjd beredskap och totalförsvaret mobiliseras. Detta eftersom man bedömt att säkerhetsläget i närområdet försämrats och att det nedrustade totalförsvaret, alltså det civila och militära försvaret, ska byggas upp igen utifall det skulle bli krig.

Det civila försvaret som också ska delta under övningen omfattar myndigheter, kommuner, regioner, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och arbetsmarknadsorganisationer som har direktiv för att skydda den civila befolkningen och se till att viktiga samhällsfunktioner fortsätter fungera även i en krigssituation. Det handlar bland annat om att se till så att det finns mat, vatten och elektricitet, eller att understödja de militära trupperna på olika sätt.

Försvarsmakten påpekar att ett angrepp…


 


Liknande artiklar: