Varningen: Maskerna kan orsaka cancer

publicerad 29 mars 2021
- av Markus Andersson
Nanopartiklar från masker kan göra bäraren mycket sjuk att döma av forskning som nu uppmärksammas.

Studie visar att stora mängder nanopartiklar som återfinns i insidan av de ansiktsmasker som i nuläget dagligen används av miljontals människor sitter så löst att de kan andas in av bäraren. Forskare konstaterar att partiklarna har en liknande uppbyggnad som asbest och att de kan vara mycket giftiga med lunginflammation eller i värsta fall cancer som potentiell följd.

En studie som släpptes i början av 2021 av forskarna Jie Han och Shanshan He påtalar ett akut behov av att undersöka inandningen av plastpartiklar och fibrer från ansiktsmasker och andningsskydd.

Med hjälp av elektroniska mikroskop skannade forskarna insidan av maskerna – den delen som sitter närmast munnen – och man påträffade en stor mängd nanofibrer och mikropartiklar i dessa. Nanofibrerna satt mycket löst och kan andas in av bäraren med allvarliga hälsomässiga komplikationer och sjukdomar som potentiell följd.

Den grävande journalisten Jefferey Jaxen förklarar i en intervju med The HighWire att forskning sedan 2012 visat att ansiktsmasker inte bara minskar syreupptagningen och ökar ångesten hos bärare, utan också att inandningen av nanofibrer detta medför kan leda till inflammation i lungorna och till och med cancer med sin form och uppbyggnad som liknar asbest.

– Nanofibrer som kan tillverkas av en rad material, inklusive kol, är ungefär 1000 gånger mindre än bredden på ett mänskligt hårstrå och kan nå lungorna om de andas in. Detta kan leda till cancer känt som mesoteliom som orsakas av att andas in asbestfibrer som är liknande dessa nanofibrer, citerar Jaxen ur en annan forskarrapport från 2012.

Han lyfter även fram hur belgisk massmedia rapporterat om hur 15 miljoner ansiktsmasker som tagits fram av företaget Avrox och som delats ut till den belgiska befolkningen kan vara mycket giftiga.

 

– Textilerna innehåller nanopartiklar av silver och titandioxid. Att andas in detta kan ha en negativ effekt på luftvägarna, läser han och noterar vidare att partiklarna i ansiktsmaskerna även kan ge ökad risk för lunginflammation.

Jaxen noterar att det är särskilt intressant att ansiktsmaskerna kan orsaka problem med luftvägarna och lunginflammation, eftersom detta är symptom som annars kopplas till coronavirus och frekvent rapporterats in som symptom av smittan snarare än av ansiktsmaskerna.

Man lyfter även fram hur maskerna inte bara tycks vara giftiga utan att de också tillverkas under mycket tvivelaktiga och smutsiga förhållanden i fabriker i Pakistan eller andra länder i tredje världen och absolut inte hanteras på något kliniskt sätt. Dessa munskydd ska sedan bäras av människor – i många fall många timmar i sträck.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!