Hälsa

Vanligt med oskickliga utländska läkare

Förra året fick 31 läkare i Sverige sin legitimation återkallad.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd blir allt mer bekymrade över den ökade mängden oskicklighetsärenden som involverar läkare med utländsk läkarutbildning.

Ordföranden Susanne Billum inleder sin text i Läkartidningen med ett exempel på en 60-årig läkare som utbildats i Rumänien och som uppgett att han arbetat som läkare där innan han kom till Sverige och fått arbete här. Sedan 2014 har läkaren fått två patientklagomål och fem anmälningar enligt lex Maria.
Tillsynsmyndigheten har bedömt att läkaren har varit grovt oskicklig i handläggningen av minst 11 patienter och oskicklig i handläggningen av minst 33 patienter. Han har bland annat missat ett en patient hade akut tarminflammation och att en annan patient utvecklat symtomgivande och laboratoriemässigt nytillkommen allvarlig njursvikt.

Slutligen återkallades mannens läkarlegitimation på grund av hans grova oskicklighet. Totalt fick 31 läkare sin legitimation återkallad förra året och ytterligare 24 fick beslut om prövotid, och just grov oskicklighet var den näst vanligaste grunden för återkallelse. Flertalet av dessa har studerat till läkare i andra länder

Rumänien sticker ut negativt bland statistiken och man ser att många av de läkare som fått sin legitimation återkallad har studerat i landet.

– Vi ser precis samma problem bland sjuksköterskor. En del kan knappt någonting. Inte ens the basics. Det är alldeles för lätt att få ut legitimation i några länder. Och ibland misstänker man att de inte gått någon utbildning, eller bara en del av den, förklarar Billum.

Hon tycker att patientsäkerhetsperspektivet måste väga tyngre än vad det gör idag och är kritisk till att läkare som har utbildat sig i andra EU-länder automatiskt kan få sin yrkeslegitimation godkänd i Sverige.

– Förutom den här gruppen med personer som bedöms vara oskickliga, kan vi se att läkare med missbruksproblem gärna arbetar som hyrläkare. 

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!