Hälsa

Bekämpningsmedel kan sänka IQ

Hälsa Barn som får i sig växtgifter från frukt och grönt kan få sämre intelligensutveckling eller ADHD, skriver Danska Politiken. Harvardprofessorn Philippe Grandjean, som just kommit ut med boken Only one chance, säger att när ett godkänt bekämpningsmedel blivit avslöjat som farligt kommer ett nytt. Men det finns inga krav på att skador på nervsystemet skall […]


Steget efter


Viktigt med tidiga insatser för barn med autism

Hälsa Tidiga insatser är viktigt för förskolebarn med autismspektrumtillstånd, men insatserna måste behovsanpassas. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Forskarna har granskat och sammanställt data från ett stort antal studier som undersökt framförallt tidiga, intensiva insatser. Slutsatsen är att det inte finns en typ av insatser som passar alla barn, utan att insatserna måste […]


Hormonstörande kemikalier kopplas till folksjukdomar

Hälsa Ny WHO-rapport. Kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera folksjukdomar är betydligt starkare än man tidigare trott. Riskerna som kemikalierna innebär för både människa och miljö är underskattade.