Hälsa

Viktigt med tidiga insatser för barn med autism

Hälsa Tidiga insatser är viktigt för förskolebarn med autismspektrumtillstånd, men insatserna måste behovsanpassas. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Forskarna har granskat och sammanställt data från ett stort antal studier som undersökt framförallt tidiga, intensiva insatser. Slutsatsen är att det inte finns en typ av insatser som passar alla barn, utan att insatserna måste […]


Hormonstörande kemikalier kopplas till folksjukdomar

Hälsa Ny WHO-rapport. Kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera folksjukdomar är betydligt starkare än man tidigare trott. | Riskerna som kemikalierna innebär för både människa och miljö är underskattade.


Steget efter


Bekämpningsmedel i grönsaker

Hälsa Ohälsosamt? | En tomat kunde innehålla upp till 50 olika bekämpningsmedel enligt ny studie ifrån Israels hälsoministerium. Många grönsaker innehöll oacceptabelt höga nivåer av bekämpningsmedel.


Ingen GMO-märkning trots folkkampanjer

Hälsa Monsantos miljoner gav resultat. Trots stora folkliga protester får Kalifornien liksom Sverige ingen märkning av livsmedlen. | Coca Cola, Nestlé och Unilever också bakom miljonlobbyn för att förhindra GMO-märkning.