Hälsa

Foto: Hellerhoff/CC BY-SA 3.0

Ökning av hjärntumörer i Danmark

Hälsa Ökar mer än Sverige. Med mobilstrålning och färre undersökningar har allt fler danskar drabbats av hjärntumörer.


Foto: Flickr/Let Ideas Compete/CC BY-NC-ND 2.0

Alvedon förbjuds i matvarubutiker

Hälsa Innehåller ämnet paracetamol. Två av Sveriges mest sålda värktabletter, Alvedon och Panodil, försvinner från matvaruhandeln.


Mikrober minskar astmarisk

Hälsa Barn som utsätts för många olika bakterier i husets damm under sitt första år lider mindre risk att drabbas av astma.


Steget efter


Kadmium farligt även i låga doser

Hälsa Även mycket låga halter av den cancerframkallande metallen kadmium kan vara farliga och leda till att bröstcancerceller blir mer aggressiva. Det skriver ett svensk-amerikanskt forskningslag i en artikel i PloS ONE.


Foto: jetsandzeppelins/CC BY 2.0

Besprutning kopplas till autism

Hälsa ”Studien bekräftar tidigare forskning” Gravida kvinnor bör så långt det är möjligt undvika att utsätta sig för jordbrukskemikalier.


Foto: Wayan Vota/CC BY-NC-SA 2.0

Krav på varningstexter för surfplattor

Hälsa Varningstexter som på cigarettpaket. I takt med att fler barn i Sverige använder surfplattor ökar risken för att de ska utsättas för farlig strålning.


Barn får för lite frukt och grönt

Hälsa Endast en fjärdedel av svenska barn får tillräckligt med frukt och grönt, enligt en studie vid Örebro univer­sitet och Karolinska institu­tet. Inte ens hälften uppger att de äter frukt varje dag, medan 60 procent äter grönsaker varje dag. Att äta mycket frukt och grönsa­ker minskar risken för hjärtsjuk­domar, stroke, diabetes och vissa former av cancer. […]