Hälsa

Steget efter


Studie om smaksättaren glutamat

Hälsa En ny studie om glutamat i livsmedel slår fast att en majoritet av människor i Europa får för mycket i sig av denna smaksättare.


Foto: CanStockPhoto

Kraftigt minskad spermieproduktion – enbart hos vita män

Hälsa En ny studie från Israel visar att spermieproduktionen hos västerländska män minskat med hela 52 procent sedan 1970-talet. Orsaken kan vara de kemikalier som särskilt västerländska män dagligen utsätts för.