Hälsa

Hälsa På Sahlgrenska Science Park i Göteborg tillagas hundratals kilo blåmusslor varje månad för användning som lim i vården och industrin.


Foto: Mike Mozart/CC BY 2.0

EU-parlamentet vill förbjuda glyfosat

Hälsa Bekämpningsmedel som innehåller glyfosat bör förbjudas i EU från december 2022, anser EU-parlamentet i en icke bindande resolution.


Steget efter