Docent: Ideologisk enkelspårighet och marknadsliberala reformer gör coronahantering tandlös

publicerad 12 mars 2020
Missnöjet med MSB:s coronahantering är stort. Th. generaldirektör Dan Eliasson.

Coronavirusets utbrott har visat hur inkompetenta svenska myndigheter är på krishantering och hur undermålig myndigheternas samordning faktiskt är. Det konstaterar docenten och lektorn Jens Stilhoff Sörensen som menar att sjukvård och myndigheter vid sidan av ideologisk enkelspårighet även hämmas av en rad marknadsliberala reformer.

I SvD debatt skriver Jenf Stilhoff Sörensen, docent och lektor i globala studier att coronaviruset bekräftat en rad svagheter gällande svensk krishantering, myndighetsstyrning och samordning under krissituationer.

Sverige har under decennier monterat…

 


Liknande artiklar: