Över 180 forskare varnar för allvarliga hälsorisker med 5G

Forskare varnar EU-kommissionen för allvarliga hälsokonsekvenser i form av bland annat neurologiska effekter infertilitet och cancer relaterat den ökande strålning som 5G-tekniken innebär.