Ekonomi

Partnerartikel

Foto: TS Eriksson/CC BY 3.0

Aktiemarknaden för nybörjare

Ekonomi De flesta av oss är främst bekanta med hur aktiemarknaden fungerar genom Hollywood-filmer som The Big Short och The Wolf of Wall Street, vilka båda två badar i spektakulära framgångar och dramatiska ekonomiska misslyckanden på aktiemarknaden.


15 miljoner för bättre djurskydd

Ekonomi Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 om 15 miljoner kronor årligen 2017-2020 till kompetenscentrum för 3R-frågor. Centret ska stödja de djurförsöksetiska nämnderna och stärka djurskyddet.


Steget efter

Europa i harmoni – AmadeusFoto: European Union 2016 - European Parliament

EU-kanadensiskt frihandelsavtal underskrivet

Ekonomi Efter flera års förhandlingar undertecknade under söndagen Europeiska unionen och Kanada frihandelsavtalet Ceta. Men det är ännu inte helt klart att det kontroversiella frihandelsavtalet kommer att gå igenom.