MORGONDAGENS DAGSTIDNING – fredag 23 februari 2024

fredag 23 februari 2024

NyD Debatt

“Strålsäkerhetsmyndigheten bedrar svenska folket”

Nya mätningar visar farliga nivåer av strålning, ändå installeras allt fler mobilbasstationer i Sverige för att införa 5G. Det är en stor folkhälsoskandal, skriver Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen.

publicerad 15 oktober 2020
Ny 5G-mast installeras i Maidstone, England.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Det pågår nu en intensiv installering av mobilbasstationer i framförallt större städer i Sverige i samband med utbyggnaden av 5G. Mätningar som gjorts av mikrovågsstrålning från basstationer visar en dramatisk samtidig ökning av strålningen. Det handlar om en tiofaldig ökning enbart under innevarande år. Över 400 vetenskapsmän och läkare har varnat för just detta i 5G Appeal: en massiv ökning av strålningen som kan leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa eftersom strålningen redan bevisats vara skadlig vid nivåer som är lägre än de referensvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) rekommenderar. Dessa värden skyddar endast mot omedelbara effekter som uppstår inom 30 minuter då strålningen är så intensiv att människor värms upp (!) och saknar skydd mot exempelvis cancer och andra hälsoproblem på grund av exponering vid lägre nivåer än de som orsakar akut uppvärmning.

SSM som är ansvarig för att skydda människor mot skador på grund av strålning hävdar tvärtom att det inte skulle finnas några hälsorisker som visats i forskningen på grund av exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik, inklusive från 5G, så länge SSM:s referensvärden inte överskrids.

SSM påstår vidare att det inte skulle finnas hälsorisker med att bo nära en mast eller basstation för 3G, 4G eller 5G och att det därför inte finns någon ”strålskyddsmässig grund för oro” samt att 5G-tekniken inte kommer att ”ge någon avsevärt förhöjd exponeringsnivå”.

Dessa påståenden görs numera anonymt, även i debattartiklar. Det går inte längre att ringa till SSM och ställa frågor. Alla frågor via epost hanteras också anonymt och i flertalet fall med dröjsmål i stället för ”utan dröjsmål” som förvaltningslagen kräver. Det kan ta fyra månader att få ett anonymt svar på en enkel fråga. Myndigheten har i denna fråga barrikaderat sig bakom en mur av anonymitet, icke-transparens och otillgänglighet. Varför är de så rädda?

Är det för att vem som helst som gör en kritisk granskning av vad forskningen visat när det gäller hälsorisker med mikrovågsstrålning från basstationer strålning från trådlös teknik kan konstatera att SSM:s påståenden är gravt felaktiga?

Sanningen är följande:

1. Omfattande forskning har sedan över 50 år tillbaka visat att mikrovågsstrålning, i synnerhet om den är pulserad eller modulerad som i den moderna trådlösa tekniken, medför hälsorisker väl under SSM:s referensvärden och som inte beror på uppvärmning, bland annat symptom i form av huvudvärk, sömnsvårigheter, hjärtbesvär, och utmattning. Flera hundra vetenskapliga studier har, som exempel, visat att strålningen orsakar DNA-skador, oxidativ stress och skadlig påverkan på hjärnan. Därtill har forskningen under senare år allt mer övertygande visat att strålningen kan orsaka cancer.

2. Upprepade vetenskapliga undersökningar (minst 15 st) har visat att det finns en ökad risk för ohälsosymptom i form av huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel, hjärtbesvär samt cancer för de personer som bor inom en radie av 300 meter från en mobilmast, det vill säga från och med nivåer som är 100 000 gånger under myndighetens referensvärde och långt under de nivåer som nu vanligen uppmäts i svenska städer. Dessutom vittnar många människor helt oberoende av varandra om dessa hälsobesvär efter att en basstation satts upp i närområdet. Många har vänt sig till SSM med sina vittnesmål och begäran att myndigheten ska agera, hjälpa och undersöka, men alla möts av ett avvisande anonymt svar att strålningen är under referensvärdet. SSM berättar inte ärligt att referensvärdet saknar skydd mot de omvittnade hälsoproblemen och den aktuella exponeringen (under längre tid). SSM underlåter även att berätta att det helt saknas forskning som visar att det går bra att långvarigt helkroppsexponera människor för 3G, 4G, 5G för nivåer som referensvärdet medger och vid de nivåer där människor vittnar om hälsoproblem.

3. 5G leder till en massiv påtvingad ökning av mikrovågsstrålning. Det visar bland annat uppgifter från telekombolaget Ericsson, 5G Appeal och den senaste tidens mätningar av strålning.

Alltför många mikrovågssskadade personer finns i samhället idag och vi kontaktas kontinuerligt av nya människor som drabbats av ohälsa efter att en basstation etablerats i närområdet. Vi befarar att mörkertalet av drabbade kan vara mycket stort på grund av myndigheters och mediers mörkläggning av sanningen om riskerna och många forskares varningar om allvarliga hälso- och miljökonsekvenser. 5G införs trots hundratals forskarnas varningar om allvarliga konsekvenser och med avsaknad av forskning som visar att tekniken inte skadar människors hälsa och miljö. Ingen uppföljning av hälso- eller miljökonsekvenser görs av ansvariga myndigheter. I stället görs allt för att ignorera och sopa under mattan.

En stor folkhälsoskandal pågår i det tysta. Ansvaret faller tungt på de inom Strålsäkerhetsmyndigheten som tittar bort och sviker sitt uppdrag att skydda. Men ansvaret vilar även på de stora medierna som inte berättar om riskerna, den ökande strålningen och granskar, utan istället angriper de som pekar på riskerna och matar ut ensidig propaganda för 5G.

 

Mona Nilsson
Ordförande Strålskyddsstiftelsen

Mona Nilsson är ordförande för Strålskyddsstiftelsen och författare till “Mobiltelefonins hälsorisker” och “Spelet om 3G”. Hon har granskat frågan om hälsorisker med elektromagnetisk strålning under mer än 15 år och är idag en av Sveriges mest kunniga experter på området.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend