Debatt

“Underrättelsetjänsten misstänkte Palme för landsförräderi”

DebattDen svenska säkerhetspolisen och militära säkerhetstjänsten fick redan på sjuttiotalet information som pekade ut statsminister Olof Palme som möjlig landsförrädare. Han påstods ha övergivit den västliga intressesfären för att istället ha närmat sig den sovjetiska. Mordet kan således ha haft ett fosterländskt motiv.


“Vi gillar olika”

DebattKampanjen "Vi gillar olika" är full av motsägelser. Gillar och tolererar verkligen upphovsmännen alla olikheter?
“Ställ upp för den svenske bonden”

DebattDet går nu i svenska butiker att köpa brasilianskt kött för 98 kronor kilot. Fraktpriserna måste vara starkt subventionerade, det finns ingen annan förklaring. Fortsätter denna utveckling har vi snart inga svenska mjölk- och köttbönder kvar i Sverige. Stöd istället den svenske bonden!Foto: www.canstockphoto.com

“Svenska makthavare försöker avskaffa föräldraskapet”

DebattEfter några ihärdiga decennier av stora ekonomiska investeringar och propagandasatsningar har föräldrars sätt att tänka, känna och slutligen agera ändrats radikalt. Sverige har, som enda land i världen, kommit en bra bit på vägen med att avskaffa föräldraskapet.


“Arla suger ut mjölkbönderna”

DebattMedan svenska mjölkbönder går på knäna och många tvingas sluta kunde man i sommar läsa att Arla efter ytterligare fusioner och miljardinvesteringar blir Storbritanniens största mejeriföretag och det tredje största i Tyskland.