Debatt

Foto: jorchr/CC BY-SA 3.0

“Hemvärnet kan inte försvara Sverige”

Debatt I massmedia får man lätt intrycket att hemvärnet skulle utgöra en försvarsresurs att räkna med, men stämmer det verkligen? Den tidigare hemvärnsmannen Göran Karlsson skriver här om hemvärnets många brister och hur mer resurser, utrustning och bättre utbildning är ett måste om hemvärnet ska kunna göra någon verklig nytta i skarpt läge.


Foto: Lina Dahl/CC BY-NC 2.0

“Låt poliserna själva få utse en erfaren chef”

Debatt Fler poliser måste anställas. Polisens lön måste höjas rejält. Men det är inte tillräckligt. Polisen måste också själva få utse en chef som har polisbakgrund och erfarenhet inom yrket. Det skriver Benjamin Topalovic, vice ordförande för Centerpartiet Karlskrona.


Foto: Johan Wessman/News Øresund/CC BY 3.0

“Stärk försvaret och vårt jordbruk”

Debatt Att vi behöver ett starkare försvar är bara halva arbetet. Ett starkare försvar ger trygghet, men Sverige behöver mer än ett starkt försvar. Sverige behöver öka sin beredskap inom jordbruket, djurhållningen och matproduktionen. Det skriver Benjamin Topalovic, Centerpartiet.


”Detta kan vara århundradets skatteslöseri”

Debatt Regeringen vill bygga en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö till en kostnad av uppemot 330 miljarder kronor enligt Trafikverkets senaste prognos. Tidsvinsten beräknas bli marginell och priserna höga, det kommer att kosta varje skattebetalare ungefär 46 000 kronor. Detta kan vara århundradets skatteslöseri. Den sammanlagda klimatnyttan av höghastighetstågen är försumbar. likaså tidsvinsten. Höghastighetstågen kommer att gynna några få […]


”Dags att försvara våra kvinnor och vår kultur”

Debatt Det är mycket hög tid att sätta stopp för relativiserandet av grundläggande värderingar och att försvara den snart tusenåriga svenska kulturella traditionen att skydda våra kvinnor från våld och övergrepp. Det som nu sker hotar att helt destabilisera landet. Det skriver Lars Bern, känd veteran inom det svenska näringslivet. För att få ett rätt perspektiv […]


“Järnvägen som inte binder storstäder struntar Trafikverket i”

Debatt Trafikverket har ambitionen att återställa decenniers underhållsskuld, men bara för banor i storstadsområdena och mellan dem, så som man redovisat i sitt förslag till infrastrukturplan 2018-2029 som riksdagen skall besluta om i höst eller nästa vår. De lågtrafikerade banorna med under ett persontåg i timmen får inget. Tvärtom säger man att vi måste våga prioritera […]


“Hur länge till ska egenföretagarna diskrimineras?”

Debatt Det är kränkande att egenföretagare som har fyllt 55 år inte har rätt att byta till en lägre karens i sjukförsäkringen. Hur kan regeringen acceptera att en stor del av Sveriges småföretagare diskrimineras? Det skriver Leif Svensson och Maria Boborg-Trané från Småföretagarnas riksförbund. För drygt två år sedan frågade Ylva Johansson (s) dåvarande socialförsäkringsminister Ulf […]


“Svenska skolbarns hälsa allvarligt hotad av brister i myndigheternas politik”

Debatt Vad vi såg fram emot att återvända till Sverige! Vi hade bott där i drygt 2,5 år mellan 2010 och 2012 och våra fyra barn hade blommat upp efter flera år av prestationsinriktad undervisning i Nederländerna. Jag hade lovordat det svenska skolsystemet i nederländska rikstidningarna och i tidningen för det största lärarfacket AOb . Jag […]


“Klimatförhandlingarna – ett spel för gallerierna”

Debatt Varför bry sig om Parisförhandlingarna? Samtidigt som man suttit i Paris har andra förhandlingar pågått parallellt i skymundan som ska underlätta kol- och oljekraft. Det skriver Ingemar Siby. Varför ska vi bry oss om Parisförhandlingarna? De är enbart ett spel för gallerierna! Samtidigt pågick förhandlingar om “Tjänstehandelsavtalet Tisa”. Mellan den 30 november och 4 december […]


Sida 2 av 912345...Sista »