Debatt

Strålningsfrågan

“Strålsäkerhetsmyndigheten förvränger sanningen”

Debatt "Sveriges säkerhetsgränser för mobilstrålning är skyhög och den lagstadgade försiktighetsprincipen är åsidosatt. Även läkare i flera länder börjar nu förespråka sänkta gränsvärden. Några av de vanligaste effekterna som observerats vid mycket lägre strålnivåer än de svenska gränsvärdena är DNA-skador, stress, ångest, huvudvärk och störning av fortplantningsförmågan. När skall SSM reagera?"


“Ställ upp för den svenske bonden”

Debatt Det går nu i svenska butiker att köpa brasilianskt kött för 98 kronor kilot. Fraktpriserna måste vara starkt subventionerade, det finns ingen annan förklaring. Fortsätter denna utveckling har vi snart inga svenska mjölk- och köttbönder kvar i Sverige. Stöd istället den svenske bonden!


“Svenska makthavare försöker avskaffa föräldraskapet”

Debatt Efter några ihärdiga decennier av stora ekonomiska investeringar och propagandasatsningar har föräldrars sätt att tänka, känna och slutligen agera ändrats radikalt. Sverige har, som enda land i världen, kommit en bra bit på vägen med att avskaffa föräldraskapet.


Steget efter

Annons:


“Arla suger ut mjölkbönderna”

Debatt Medan svenska mjölkbönder går på knäna och många tvingas sluta kunde man i sommar läsa att Arla efter ytterligare fusioner och miljardinvesteringar blir Storbritanniens största mejeriföretag och det tredje största i Tyskland.