Debatt

“Därför vill svenska folket inte gå med i Nato”

Debatt Nato är en organisation som associeras till krig och krigshandlingar, inte till fred och säkerhetsskapande åtgärder. Svenskarna vill inte dras in i Natos krig eller förlora sin självständighet. Därför är motståndet mot medlemskap så kompakt.


“Ett EU-positivt Ehrenbergsparti kan inte mycket göra”

Debatt Johan Ehrenberg efterlyser ett nytt rödgrönt parti. EU har dock i sin grundlag inskrivet den nyliberala politik som alla måste följa och som orsakar den ekonomiska katastrofen idag. Ingen större förändring kan bli möjlig innan vi lämnat EU. Ett EU-positivt Ehrenbergsparti kan inte mycket göra.


Försvarsfrågan

“Folkviljan avgörande för landets försvar”

Debatt Ett angrepp handlar om att tvinga något på oss som vi inte vill ha. Vi, det är folket och det verkar glömmas bort i debatten om försvaret. Folkets vilja att försvara sig självt måste stå i centrum i försvarsdebatten. Inte NATO.


Steget efter

Annons:


“Underrättelsetjänsten misstänkte Palme för landsförräderi”

Debatt Den svenska säkerhetspolisen och militära säkerhetstjänsten fick redan på sjuttiotalet information som pekade ut statsminister Olof Palme som möjlig landsförrädare. Han påstods ha övergivit den västliga intressesfären för att istället ha närmat sig den sovjetiska. Mordet kan således ha haft ett fosterländskt motiv.


“Vi gillar olika”

Debatt Kampanjen "Vi gillar olika" är full av motsägelser. Gillar och tolererar verkligen upphovsmännen alla olikheter?


“Strålsäkerhetsmyndigheten förvränger sanningen”

Debatt "Sveriges säkerhetsgränser för mobilstrålning är skyhög och den lagstadgade försiktighetsprincipen är åsidosatt. Även läkare i flera länder börjar nu förespråka sänkta gränsvärden. Några av de vanligaste effekterna som observerats vid mycket lägre strålnivåer än de svenska gränsvärdena är DNA-skador, stress, ångest, huvudvärk och störning av fortplantningsförmågan. När skall SSM reagera?"


“Ställ upp för den svenske bonden”

Debatt Det går nu i svenska butiker att köpa brasilianskt kött för 98 kronor kilot. Fraktpriserna måste vara starkt subventionerade, det finns ingen annan förklaring. Fortsätter denna utveckling har vi snart inga svenska mjölk- och köttbönder kvar i Sverige. Stöd istället den svenske bonden!