Debatt

Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


DEBATT: "Du sköna nya värld har redan kommit"

Debatt Författaren Huxley skildrar en diktatur grundad inte på terror utan på att folk med välstånd, propaganda och underhållning hålls i liknöjdhet. Sådana system håller länge. I praktiken lever Sverige och större delen av västvärlden redan i ett sådant system.


Skoldebatten

”Läroplanens syfte: goda producenter”

Debatt Hela läroplanens syfte kan ifrågasättas. Det handlar om att tjäna pengar på det systemet formar oss till snarare än att utveckla människan. Det skriver Krister Lind i NyD Debatt.


DEBATT: "GMO skadar vår mångfald"

Debatt När nu LRF och Arla tillsammans med Monsanto vill ta bort alla hinder för import och odling av GMO-grödor i Sverige är det dags att sätta klackarna i backen!


“En krisplan för järnvägen behövs”

Debatt Nu har förfallet av järnvägen gått så långt, att urspårningarna inte bara drabbar försummade linjer. Sedan 2008 har 23 urspårningar orsakats av fel som Trafikverket känt till. Järnvägen har blivit livsfarlig.


DEBATT: "Nationalism är inte rasism"

Debatt Receptet för att förbrödra Europas folk är knappast att tvinga dem att fatta gemensamma beslut om sina ekonomiska och politiska angelägenheter. Det mest påtagliga exemplet på att politikerna satt kärran framför vagnen är EMU - valutaunionen som fått grekerna att hata tyskar och tyskar att förakta greker.