“Allmänheten måste få kännedom om riskerna med 5G”

Är de allvarliga risker som 5G medför ett pris värt att betala för snabbare internet och mer lyxkonsumtion i form av ”smarta” tekniska prylar och transportmedel? Det frågar sig Malin Sellergren.

publicerad 11 juni 2020
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

5G-tekniken är planerad att rullas ut i Sverige redan i år 2020. Samtidigt känner många inte till att det inte gjorts någon kvalificerad riskbedömning av tekniken, och forskare från hela världen varnar för att de höga strålningsnivåerna kommer att utsätta människor, djur och natur för dödliga risker.

5 punkter som allmänheten måste få kännedom om gällande 5G är:

1. Forskning har inte kunnat klarlägga att 5G är ofarligt
Ingen forskning visar än så länge att 5G är ofarligt. Man har istället sett att mikrovågsstrålning leder till ökad risk för bland annat cancer, DNA-skador, psykisk ohälsa, huvudvärk, näsblod, minnesförlust, försämrad sperma-kvalitet, sömnproblem, Alzheimers och Parkinsons. 253 forskare har skrivit på 5G-appellen för att stoppa utbyggnaden av 5G. I och med utbyggnaden kommer alla i samhället att tvångsexponeras dygnet runt. De konstaterar att det finns omfattande nya vetenskapliga belägg som visar att strålningen påverkar levande celler vid nivåer som är långt under gällande tillåten strålning (gränsvärden).

2. Trovärdiga vittnesmål om hälsoproblem
Människor runt om i världen vittnar om att de fått stora hälsoproblem direkt efter att 5G antenner satts upp i närheten av deras hus, vilket tas upp i dokumentärfilmen 5G Apocalypse av Sacha Stone. Även i Stockholm har strålningen från mobilmaster och basstationer ökat till skyhöga nivåer de senaste månaderna och många har blivit tvungna att tillfälligt flytta från sina hem.
Alla grannar, sju familjer, har samma symtom, berättar en kvinna i Kista för en representant från Strålskyddsstiftelsen. Jag kan inte andas och det känns som om det kokar i hjärnan.

3. Sveriges höga gränsvärden
I Sverige är gränsvärdet mångdubbelt högre än i Ryssland, Polen, Schweiz, Italien, Luxemburg och Belgien. I flera länder har man stoppat utbyggnaden av 5G då man är valt att ta hälsoriskerna på allvar. Sveriges gränsvärden är utformade av den tyska organisationen ICNIRP, och satt till skyhöga 10 000 000 mW/m2. Enligt forskningsstudier sammanställda av Strålskyddstiftelsen, får människor skadliga hälsoproblem vid bara 1 milliW/m2 vid långtidsexponering, och vid långvarig strålning på 2,5 milliW/m2 har bestående DNA-skador rapporterats och risken att drabbas av cancer mångdubblats.

4. Telecom-företag varnar sina investerare för möjliga hälsorisker
Ingen ansvarig inom Telecom industrin ansvarar för att den trådlösa tekniken är ofarlig, men många Telecom-företag varnar sina investerare för att möjliga hälsorisker hos användare kan leda till lägre vinster. Även detta framgår i Sacha Stones film.

5. Hotet mot ekosystemet
Livsmedelsförsörjningen, den biologiska mångfalden och hela ekosystemet hotas. Av runt 20 000 publicerade vetenskapliga artiklar i PubMed, visar cirka 65 procent allvarliga skador på allt levande av redan befintlig strålning, upp till 4G. Djur och växter skadas av hög mikrovågsstrålning och om många bin och insekter dör eller flyttar, kommer jordbruket att slås ut.

Tycker du att riskerna med 5G är ett rimligt pris att betala för att få ett snabbare internet och mer lyxkonsumtion i form av ”smarta” tekniska prylar och transportmedel? Det tycker i alla fall inte jag, och om fler kände till riskerna så skulle de nog hålla med.

 

Malin Sellergren
Lidingö

 

 

Länkade källor:
Dokumentärfilm om 5G – Sacha Stones “5G Apocalypse”
17 studier som visar på risker med mikrovågsstrålningen
Mängder av studier som visar på hälsorisker med elektromagnetisk strålning
5G-appellen som i maj 2020 undertecknats av 377 vetenskapsmän och läkare runt om i världen
Gränsvärden för mikrovågsstrålning
Artikel av strålskyddsexperten Kalle Hellberg
Diagram med ökning av cancerfall i Sverige från socialstyrelsens register
Städer i USA som stoppat 5G i bostadsområden på grund av hälsoriskerna

Om skribenten:

Malin Sellergren är uppvuxen i Stockholm och frilansar även som illustratör, grafisk designer och konstnär.
Hon är också ledare för kurser i teckning och måleri samt därtill författare och illustratör till bilderböcker och diktsamlingar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!