Karl-Olov Arnstberg är krönikor på Nya Dagbladet.

Han är också professor emeritus i etnologi samt författare.

Arnstberg har skrivit flera omtalade böcker på tema integration och invandring, bland annat böckerna Invandring och mörkläggning samt Invandring och mörkläggning II, som han skrev med socionomen och journalisten Gunnar Sandelin. Arnstbergs blogg går under samma namn och lyfter filosofiska, historiska såväl som samtida betraktelser om kultur och politik.

Karl-Olov Arnstberg


Bild th: Jeremy Beadle/Unsplash

Dumhetens gissel

KrönikorKarl-Olov Arnstberg: Cipollas analys av dumskallarnas väsen är högst relevant för vår samtid.

Foto: Owen Allen/CC BY 2.0

Den nya feodalismen

KrönikorKarl-Olov Arnstberg: En politiskt korrekt samhällsklass har makten över offentligheten samtidigt som den sociala rörligheten saktat in.


Foto: Frank Styles/CC BY-NC 2.0

Popper, Soros och det öppna samhället

KrönikorKarl-Olov Arnstberg: Oviljan att respektera demokratins verkliga fundament gör att George Soros bidrar till kollapsen för den typ av samhälle han tror sig främja.


Foto: Davide Cantelli/Unsplash

Efter Guds död

KrönikorKarl-Olov Arnstberg: Vi är inte lika mycket värda och Gud förbjude att vi någonsin blir det.
Foto: Republica/Pixabay

Får man försvara sig?

KrönikorNödvärnslagen är ständigt omdiskuterad och svårbedömd, skriver Karl-Olov Arnstberg.Foto: Lars-Göran Hedström/CC BY-NC 2.0

Frågan om boendesegregationen

KrönikorKarl-Olov Arnstberg: Det krävs en större och mer omsorgsfull politisk och social insats än att bara ”tippa av” folk någonstans.


Foto: ArildV/CC BY-SA 3.0

Varning för Dagens Nyheter!

KrönikorKarl-Olov Arnstberg menar att Dagens Nyheter ägnar sig åt svenskfientlig propaganda och aktivism, och att denna är mycket effektiv.


biote Foto: Francisco Morais/CC BY-NC-SA 2.0

Makten framför allt!

KrönikorKarl-Olov Arnstberg dyker ner i begreppet demokrati i veckans lördagsläsning.Är slutet nära?

KrönikorAnne Glyn-Jones indelning av civilisationens cykliska förlopp sätter samtiden i ett tydligt sammanhang, skriver Karl-Olov Arnstberg.Foto: GGAADD/CC BY-SA 2.0

”Vit makt, röd makt”

KrönikorÄr röd makt-rörelsen organiserad? Karl-Olov Arnstberg resonerar i denna krönika om två relevanta politiska begrepp.


Imperiers uppgång och fall

KrönikorKarl-Olov Arnstberg söker vidare efter djupare svar för att försöka förstå den västerländska samtidens destruktiva tendenser.Hur man blir dissident

KrönikorKarl-Olov Arnstberg skriver om vägen mot att bli dissident i Sverige och att allt fler faktiskt tar bladet från munnen trots de mediala hetskampanjerna.Eugenia Loli/CC BY-NC 2.0

Det kollektiva vansinnet

KrönikorFinns svar på vår samtid att finna i att se närmare på kollektivt vansinne? Karl-Olov Arnstberg betraktar 30-talets Korpelarörelse i sin krönika.