Karl-Olov Arnstberg är krönikor på Nya Dagbladet.

Han är också professor emeritus i etnologi samt författare.

Arnstberg har skrivit flera omtalade böcker på tema integration och invandring, bland annat böckerna Invandring och mörkläggning samt Invandring och mörkläggning II, som han skrev med socionomen och journalisten Gunnar Sandelin. Arnstbergs blogg går under samma namn och lyfter filosofiska, historiska såväl som samtida betraktelser om kultur och politik.

Karl-Olov Arnstberg


Foto: Republica/Pixabay

KrönikorNödvärnslagen är ständigt omdiskuterad och svårbedömd, skriver Karl-Olov Arnstberg.
Foto: Lars-Göran Hedström/CC BY-NC 2.0

KrönikorKarl-Olov Arnstberg: Det krävs en större och mer omsorgsfull politisk och social insats än att bara ”tippa av” folk någonstans.


Foto: ArildV/CC BY-SA 3.0

KrönikorKarl-Olov Arnstberg menar att Dagens Nyheter ägnar sig åt svenskfientlig propaganda och aktivism, och att denna är mycket effektiv.


biote Foto: Francisco Morais/CC BY-NC-SA 2.0

KrönikorKarl-Olov Arnstberg dyker ner i begreppet demokrati i veckans lördagsläsning.


Steget efterKrönikorAnne Glyn-Jones indelning av civilisationens cykliska förlopp sätter samtiden i ett tydligt sammanhang, skriver Karl-Olov Arnstberg.Foto: GGAADD/CC BY-SA 2.0

KrönikorÄr röd makt-rörelsen organiserad? Karl-Olov Arnstberg resonerar i denna krönika om två relevanta politiska begrepp.


KrönikorKarl-Olov Arnstberg söker vidare efter djupare svar för att försöka förstå den västerländska samtidens destruktiva tendenser.KrönikorKarl-Olov Arnstberg skriver om vägen mot att bli dissident i Sverige och att allt fler faktiskt tar bladet från munnen trots de mediala hetskampanjerna.Eugenia Loli/CC BY-NC 2.0

KrönikorFinns svar på vår samtid att finna i att se närmare på kollektivt vansinne? Karl-Olov Arnstberg betraktar 30-talets Korpelarörelse i sin krönika.


Foto: Bwag/CC BY-SA 4.0

KrönikorEtnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg belyser i denna krönika att och i vilken takt som den svenska befolkningen byts ut i tal och siffror.Foto: Fredrik Hjerling/CC BY-NC-ND 2.0

KrönikorKarl-Olov Arnstberg redogör i denna krönika för vad som hänt med demokratin och vad vi kan vänta oss av den oroväckande utvecklingen framöver.


Foto: Arild Vågen/CC BY-SA 4.0

Krönikor"I Sverige gör vi ett misstag när vi, i vår dyrkan av demokratin, jämför den med en militärdiktatur", skriver Karl-Olov Arnstberg i denna inledande krönika om demokratins död.


Foto: NordForsk/Terje Heiestad/CC BY 2.0

KrönikorKarl-Olov Arnstberg kritiserar Liberalernas (dåvarande Folkpartiet) ansvar för Sveriges spår in på dagens invandringspolitik.Foto: Pixabay

KrönikorKarl-Olov Arnstberg har skrivit en betraktelse på forskningsrapporten "Sverigedemokraternas väljare" som gjordes av Institutet för Framtidsstudier.


Foto: Juan Antonio Segal/CC BY 2.0

KrönikorI sin senaste krönika tar Karl-Olov Arnstberg upp frågan om vi har en ny religion, eller behöver vi en ny?