Sekterismens tragiska ansikte

Granskningen av sektnätverket

Efter Nya Dagbladets granskning av det tidigare hemliga nätverket kring föreningen "Education4Future" har några av dess mest framstående apologeter förutsägbart nog gjort vad man kan för att försöka upprätthålla status quo. Helhetsbilden av de utspel och spektakulära lögner som nu sprids om tidningen för detta ändamål är tragisk men stundtals även starkt lyteskomisk.

publicerad 23 april 2021
- av Per Nordin
Enligt Öystein Rönne är granskningen av "Education4Future" en konspiration inom statsmakten för att säkra makten efter valet 2022.
[wordpay_hide_paywall]

Utan sanningen på sin sida finns bara två varianter i försvar mot ett sanningsenligt budskap som nått dagens ljus. Den ena är att förvrida sanningen och den andra är att försöka skjuta budbäraren. Efter Nya Dagbladets granskningar av det sekteristiska nätverket kring föreningen ”Education4Future” och dess verklige huvudman, mest känd som Tor Paulsson men numera under sin nya identitet ”Tobbe Larsson”, har båda dessa varianter förekommit i minst sagt riklig mängd.

Före Nya Dagbladets avslöjande av det hemliga nätverket kring ”Education4Future” hade få kunnat ana hur omfattande dess tentakler hunnit sträcka sig i det nya medielandskapet. Mot den bakgrunden är det knappast heller överraskande att en bred flora av lögner nu riktas mot Nya Dagbladet, men icke desto mindre är det relevant att påtala dem.

 


Annonser:


”Vaktmästaren” eller ”Den främste Sverigevännen”?

Efter att den första artikeln publicerades i Nya Dagbladet i december om det tidigare hemliga nätverket tonade huvudmannen själv och även andra ner hans roll till någon form av vaktmästarliknande hjälpreda som främst bistått arrangemang på marginalen inom föreningen ”Education4Future”, exempelvis med att hålla koll på tiden.

Paradoxalt nog finns samtidigt en kontrasterande och mer tydligt sekteristisk linje som bland annat kommer till uttryck genom youtubern Öystein Rönne när han i ett samtal med mannen kallar samma man för ”den främste Sverigevännen”. Man kan fråga sig vad han gjort i sin förmenta vaktmästarroll som gör honom förtjänt av en sådan högtravande titel. Att mannen i sammanhanget inte rättar honom och förklarar att han blott är en aktivist, eller uttrycker ”Tack, men nu överdriver du” eller dylikt, är anmärkningsvärt.

Swebbtv-profilen Magnus Stenlund är en annan uttrycklig beundrare av nätverkets huvudman som målar med liknande storpoetiska penseldrag. I ett inlägg på sin Facebook-sida som återpublicerades av kollegorna och Paulsson-anhängarna Katerina Janouch och Ingrid Carlqvist beskriver han det ljusskugga nätverkets huvudman som ”en av alternativrörelsens starkast lysande själar”.

Den övervägande linjen verkar för tillfället vara att denna först nämnda ganska obetydliga aktivist i själva verket bär ”yttrandefriheten” och ”nationens framtid” på sina axlar, och att den internkultur som byggts upp inkluderar att i pampiga ordalag visa sin tillgivenhet och underdånighet gentemot sin faktiske ledare.

Tor Paulssons namnbyten

Vad som kommit till Nya Dagbladets kännedom är att mannen först är född som Patrik, men sedan har bytt namn till Tor Paulsson för vilket han före sin fängelsevistelse blev ökänd i så kallade Sverigevänliga kretsar. Efter detta har han sedan bytt namn till Tor Änglasjö, samtidigt som han inom det hemliga nätverket och senare inom ”Education4future” kallar sig ”Tobbe Larsson”. På sin Facebook-profil väljer han att gå under en femte identitet där han kallar sig för ”Tor Änglavinge”.

 

Mannen själv hävdar att han bytt namn för att undgå vänsterextremisters våld och att det är därför han inte velat vara offentlig efter 2004 utan istället arbetat för att hjälpa Sverige utan att synas utåt. Det är säkerligen möjligt att han fått utstå hot och våld från extremvänstern under sin politiska karriär, men det är osannolikt att detta är huvudskälet till varför han bytt namn flertalet gånger och dessutom använder fingerade namn som ”Tobbe Larsson”.

Den mer sannolika slutsatsen är att det framförallt handlar om fängelsedomen för tre fall av kvinnomisshandel och olaga hot, och att han av taktiska skäl insett nödvändigheten i att hålla en låg profil genom att använda en annan identitet så att nya rekryter till det hemliga nätverket inte lika lätt skulle kunna identifiera honom som den dömde kvinnomisshandlaren och ökände intrigmakaren inom Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna.

Även i detta fall lämnar dock logiken en del övrigt att önska. Tanter och gubbar som utåt talar för ”Education4Future” kan tydligen använda sina riktiga namn utan risk, samtidigt som föreningens verklige huvudman inte fått avslöjas i offentlighetens ljus. Han har själv även fört fram att det skulle vara omoraliskt att avslöja hans riktiga namn och granska vad han sysslar med bakom kulisserna för att han har barn.

Mot bakgrund av den breda ambitionen som nätverket uttryckt att ena Sverigevänliga under ett tak är det fullständigt orimligt att kunna förvänta sig att verka i det fördolda. Det finns heller inget hot som riktats mot hans barn eller familj från Nya Dagbladets sida eller för den delen till någon annan. Om poängen är att lyfta fram sig som en familjevän bör man i sammanhanget isåfall tillägga att utspelet görs av en man som enligt uppgifter från domstol bland annat skall ha misshandlat sin sambo framför sina egna barn.

Lyteskomiska konspirationsteorier

Efter den information som kommit ut i dagens ljus är det å ena sidan förståeligt att man vill förneka det uppenbara och istället lyfta fokus på Nya Dagbladet. Eftersom man inte kan erkänna de verkliga skälen för Nya Dagbladets granskningar av nätverket kring ”Education4Future”, som handlat om att avslöja hur en våldsdömd person med ljusskygga intentioner arbetar i det fördolda för bedriva infiltration och entrism, har falsk ryktesspridning om Nya Dagbladets skäl till att granska nätverket blivit vägvalet för att försöka rädda situationen.

I en film från den 16 december för mannen fram teorin om att det kan handla om avundsjuka eller om att NyD inte skulle ha fått presstöd och att tidningen med sin granskning vill skicka en signal till makthavarna att man är på deras sida. En annan av mannens nära lojalister är Swebbtv:s programledare Lennart Matikainen som den 17 december publicerade en film på Youtube där han tar detta ännu ett steg längre, under titelrubriken ”När Nya Dagbladet blev Expo!”. Den 16 april publicerade Matikainen ytterligare en till film på samma linje att försöka likställa NyD med den vänsterextrema underrättelsegruppen med titeln ”Nya Dagbladet fortsätter leka Expo!”.

Om Matikainens personliga uppfattning är att ”Expo-metoder” omfattar att tillämpa samma moraliska måttstockar och krav på en så kallad ”Sverigevän” som man gör även för andra aktörer må det så vara, men det gör det inte till ett rimligt resonemang. Matikainen insinuerar med detta att man ska undvika att publicera allvarliga och graverande uppgifter om den ”Sverigevänliga rörelsen”, men detta ligger inte i linje med Nya Dagbladets uppfattning om hållbar pressetik och samhällsmoral. Tidningens redaktion har aldrig och kommer aldrig att kompromissa med att avslöja korruption och missförhållanden, var än dessa må uppdagas. Långsiktigt finns ingen annan hållbar väg för ett mediahus som gör anspråk på att bidra till ett medialandskap med verklig integritet.

Tidningens redaktion har aldrig och kommer aldrig att kompromissa med att avslöja korruption och missförhållanden, var än dessa må uppdagas.

Ett annat påstående som Matikainen framför är att NyD skulle ha ingått ett avtal, en ”deal” med statsmakten, att i utbyte mot att få sitt uteblivna presstöd ska attackera den Sverigevänliga rörelsen och andra så kallade alternativmedier.

Lennart Matikainen fördömer granskningen av ”Education4Future” och för fram tesen att den är en del av en ”deal” han tror Nya Dagbladet ska ha med regeringsmakten.

Matikainens kollega inom Swebbtv och det tidigare hemliga nätverket, Magnus Stenlund, för även han fram samma konspirationsteori på sin Facebooksida som sedermera också delats av tidigare nämnda Carlqvist och av Janouch.

Snälla, låt oss komma in i finrummet, vi skriver precis vilken skit som helst om vem som helst ni pekar ut, bara vi får våra pengar.”, skriver Stenlund sammanfattningsvis om motivet som ska ligga bakom granskningen.

I sammanhanget kan tilläggas att NyD för det första inte sökt vanligt presstöd. Specifikt har tidningen sökt redaktionsstöd, vilket konkret handlade om 85 000 kronor i fall av att det skulle ha beviljats. Det är med andra ord ingen högre prislapp man sätter på Nya Dagbladets integritet. Andra mediaprojekt har fått miljonbelopp kronor i redaktionsstöd, och betydligt högre stöd än 85 000 kronor har redan beviljats till bland annat Swebbtv och Exakt24 där dessa två profilerar medverkar. Om man verkligen ska ta denna konspirationsteori på allvar är frågan isåfall vilket pris man underförstått menar att nämnda projekt har betalat för att kunna ingå denna förmenta pakt med statsmakten.

Ännu större frågetecken och lyteskomik uppstår mot bakgrund av den tidigare hållningen om att ”Tobbe Larsson” är en marginell figur i sammanhanget utan någon nämnvärd makt eller inflytande som endast hjälper till lite ibland som många andra. Om statsmakten ville driva en kampanj av värde, vore det då inte mer rimligt att fokusera på en offentlig företrädare eller person med makt och inte blott en i sammanhanget ganska obetydlig ”aktivist”?

Påståendet är uppenbart fånigt, men tyvärr verkar vissa av nämnda aktörers följare ha övertalats om detta.

Det ska ännu tydligare poängteras att NyD aldrig sökt några konflikter med vare sig aktörer inom det alternativa medielandskapet eller så kallade Sverigevänliga och nationalistiskt inriktade organisationer eller föreningar. Tvärtom har redaktionen sökt samverkan med aktörer som uppriktigt har ett uppsåt att agera utifrån det som är bäst för Sverige, Norden, Europa och bortom detta. Från tidningens sida handlar inte något av detta om en konflikt, utan om att samma principer för etik och moral som medborgarna ska ha rätt att kunna förvänta sig av det nuvarande paradigmets korrupta makthavare – även ska gälla för alla som aspirerar på att en vacker dag träda i dess ställe.

Faktum är att sådana aspiranter och aktörer om möjligt är ännu viktigare att granska. Om man frångår den inställningen är den naturliga följden förr eller senare även att alternativet till det nuvarande etablissemanget blir en ny korrumperad struktur, blott med en annan förpackning. I den mån konflikter uppstår som en följd av den principens naturliga tillämpning är redaktionen beredda att ta dem, men NyD har aldrig och kommer aldrig att söka dem. Alla som följt tidningen sedan starten 2012 vet att detta är sant.

Påståendena att tidningen skulle gå i maktens led tillsammans med dess hantlangare som den vänsterextrema underrättelsegruppen Expo, måste även detta kommenteras även om det blir absurt mot bakgrund av att dessa fortgående smutskastat Nya Dagbladet både innan och efter granskningen av Tor Paulsson, bland annat som ”antisemiter” och nyligen som ”högerextremister”.

Att man vidare påstår att NyD skulle gå globalisternas ärenden och att tidningen blivit politiskt korrekt är särskilt löjligt när man beaktar de tungt kontroversiella ämnen som fortgående granskas på tidningen, till skillnad från aktörer som Lennart Matikainen, Katerina Janouch, Magnus Stenlund, Ingrid Carlqvist med flera – som bland annat inte vågar eller vill prata om sådant som exempelvis etniska rättigheter och kritik mot judisk makt-rörelsen. Detta är exempel på känsliga frågor som nämnda projekt som ”Education4Future”, Exakt24, Nya Tider och Swebbtv aldrig belyser. I nämnda kanalers rapportering återfinns bland annat på detta ämnesområde mestadels mer ljummen invandringskritik samt i vissa fall en kritik av islam som religion och ideologi.

NyD är med några få undantag nästintill ensamma om att våga ta i dylika kontroversiella ämnen i det svenska medielandskapet som helhet. Detta, till skillnad från många andra, är något tidningen heller aldrig kommer kompromissa med för att ställa sig in hos makten, oavsett vilket pris detta har. De som följt Nya Dagbladet (och grundarnas tidigare mångåriga engagemang för svenskarnas väl och ve) vet att redaktionen aldrig ryggat för att granska ultraglobalistiska företrädare och deras medlöpare, och för den som ännu inte hunnit göra detta finns hela tidningens nyhetsarkiv öppet tillgängligt för den som vill läsa. Vid tillfället där arkivet börjar vid 2012 kan tilläggas att både Matikainen och Janouch själva arbetade inom etablissemangets strukturer.

Nya Dagbladets grundare Markus Andersson och Per Nordin har samtidigt varit aktiva även före detta inom vad som kan kallas ”Sverigevänliga rörelsen” sedan i slutet på 1990-talet och utan att tjäna en krona på detta givit av egna resurser i form av pengar, tid, svett och i och ibland även fått lida för detta. Var var dessa kritiker då kan man fråga, eller bara för några år sedan? När gruppvåldtäkten i Rissne ägde rum år 2000 verkade nämnda Janouch fortfarande som sexolog där hon bland annat lyfte ämnen som analsex till tonåringar och så sent som 2014 hyllade antidemokratiska brevbärare som slängde sverigedemokratiska valsedlar i Expressen.

 

Påståendet att NyD och dess grundare skulle vara ”uppköpta av makten” eller ”gå globalisternas” ärenden är delvis komiskt men samtidigt ovärdigt, speciellt när det kommer från personer som intill för bara några år sedan själva arbetade inom mediaetablissemanget. Man kunde tycka att de som är nya som regel bör vara ödmjuka inför att det finns personer som varit med i längre än de själva och som offrat mycket, speciellt när de inte har några belägg för denna kritik.

”Nya Dagbladet vill skapa bråk och splittring”

En annan av nätverkets lojalister Ingrid Carlqvist spekulerar att syftet med granskningen av föreningen ”Education4Future” är att starta något slags inbördeskrig mellan alternativa medier. ”Frågan är varför Nya Dagbladet vill det och vad Patrik Forsén har för skin in the game.”, skriver hon, åsyftandets att nämnde Forsén gått ut med egna personliga vittnesmål om huvudmannens våldstendenser under den tidiga uppbyggnaden av nätverket.

Magnus Stenlund går på samma linje och menar att tidningen är ute efter att splittra ”högern” och ”alternativmedia”.

– Däremot så hittade man ju tydligen de villiga femtekolonnare man letat efter. Sådana som ställde upp, för att splittra så gott det gick, skriver han.

De som följt Nya Dagbladet sedan starten 2012 eller under en längre period i övrigt, vet att tidningen aldrig sökt konflikter med så kallade Sverigevänliga alternativmedier. Tvärtom har utgångspunkten hela tiden varit att det är bra med olika typer av medieprojekt som når olika målgrupper och kompletterar varandra. Det är grundinställningen till andra välsinnade mediekanaler, även i de fall man inte NyD:s linjer till 100 procent. Bevisligen har tidningen aldrig varit mot konkurrenter inom alternativ media eller olika Sverigevänliga/nationalistiska organisationer och föreningar som exempelvis ofta får donationer av målgrupper som till del överlappar varandra. Faktum är att tidningen ofta på olika sätt har ryckt ut till dessas försvar när dessa blivit angripna av konventionell media, utan att någonsin kräva något i gengäld, vilket exempelvis varit fallet vid ett flertal tillfällen gällande censuren av Swebbtv. Alla kan söka i artikelarkivet och se att detta inte är någon efterhandskonstruktion.

Några exempel är när Swebbtv angreps av SVT och kallades ”vit makt”-kanal då NyD ringde och konfronterade SVT och gjorde ett reportage om detta. När olika alternativmedier (förutom NyD) pekades ut som ”falska” av hemvärnstidningen konfronterades tidningen och gjorde ett reportage även om detta. När Tino Sanandanjis bok skulle censureras på biblioteken konfronterades biblioteken så att man kände sig nödtvungna att återföra hans böcker i hyllorna. Reportage kan ses här och här. När Alternativ för Sverige pekades ut som ”högerextremister” av SVT ryckte redaktionen ut till deras försvar då de gavs en orättvis bild av påstått ”opolitiska” SVT och gjorde ett reportage. När man velat begränsa grundlagsbefästa friheter för Nordiska Motståndsrörelsen har tidningen inte heller ryggat för att tillämpa samma principer, vilket går att läsa om exempelvis här, här och här. När Bonniertidningen DN smutskastade Nordisk Alternativhöger såg NyD till att även bevaka detta.

Att koppla granskningen av nätverket kring ”Education4Future” till att skapa splittring inom ”Sverigevänliga” kretsar är mot den bakgrunden djupt befängd. Den gäller framförallt en granskning av en ljusskygg struktur som verkat i skuggorna med en huvudman som är dömd för kvinnomisshandel och genom ett hemligt nätverk med en verksamhet där andra plattformar infiltreras och komprometteras – information som är av väsentlig relevans för allmänhetens breda kännedom.

Granskningen bör i nyktert ljus snarast ses som en tydlig varning till andra medieprojekt och samhällsengagerade organisationer i all välmening – bland annat eftersom även NyD och dess samarbetspartners blivit påverkade negativt av den ljusskygga verksamheten, bland annat i Nya Dagbladets fall genom varumärkesintrång på tidningen.

Det har inte funnits någon agenda från redaktionens sida att attackera eller slå split mellan exempelvis Swebbtv, Exakt24, Nya Tider eller ”Education4Future” för den delen. Efter den första granskningen i december blev bilden samtidigt att nätverkets omfattning var mer vittgående och ett allvarligare problem än knappt någon först kunnat ana.

Det kan inte läggas NyD till last för att vissa aktörer av olika skäl bokstavligen haft svårt att se nyktert på detta och istället valt att gå till angrepp mot tidningen. Ett exempel på detta är det olyckliga fallet gällande den före detta dykaren och youtubern Håkan Bergmark.

Rättshaverister och nya otroliga konspirationsteorier

Efter att Nya Dagbladet publicerat en uppföljande granskande artikel om nätverket kring ”Education4Future” den 7 april har konspirationsteorierna om Nya Dagbladet blossat upp igen och nivån av tragikomisk underhållning har beklagligen nått nya nivåer.

Håkan Bergmark är ett särskilt olyckligt exempel, som fram till den första publiceringen inte var en person som någon medarbetare uppmärksammat vid sidan av jordnära klipp från Bergmarks Youtube-kanal vi fått oss tillskickade från läsare, med vad vi uppfattat som regel vara intressanta reflektioner och inspel från sin enkla kajuta på olika NyD-artiklar.

Något oväntat fick tidningen den 17 december ett videoklipp skickat till redaktionens tipsmejl som Bergmark publicerat den 16 december under rubriken ”Nya dagbladet måste bojkottas, värre än Expressen”, synkat med de övriga personer med kopplingar till det hemliga nätverket.

Från redaktionens håll har det aldrig funnits något otalt med mannen ifråga. Det var därför med viss förvåning man i klippet kunde konstatera att han på samma sätt som tidigare nämnde Matikainen jämförde Nya Dagbladet med den vänsterextrema underrättelsegruppen Expo efter granskningen av det hemliga nätverket kring ”Education4Future”. Märkbart berusad uttryckte han vidare att han även ska ”hacka tidningens hemsida” och riktade samtidigt därtill hotfulla utfall mot tidningens chefredaktör Markus Andersson.

Nya Dagbladet jag ska hacka in på er hemsida och stänga ner den, för ni förtjänar inte att vara kvar. Markus Andersson, jag hoppas att du ramlar i ett dike och får ligga där ett tag. Jag hoppas inte att du dör men att du lider ordentligt, uttrycker han i videon.

Magnus Stenlund (t.v.) för även han fram teorin att Nya Dagbladets granskning av ”Education4Future” härrör från en hemlig pakt med staten. Håkan Bergmark (t.h.) tror det snarare handlar om att man blivit uppköpta av Bonnierkoncernen. Foto: faksimil/Youtube.

Detta Bergmarks allra första bemötande av NyD:s publicering sker alltså innan tidningen ens nämnt honom någonstans i något sammanhang. Med viss reservation för den påtagliga berusningen vid tillfället kan man samtidigt konstatera att det är olagligt att hacka en tidnings hemsida och att utfallet mot tidningens chefredaktör i sammanhanget skulle kunna vara fråga om ett olaga hot.

Efter detta uppmärksammades redaktionen av läsare som haft ett öga på Bergmarks Youtube-kanal ifråga och kunde sedermera bland annat visa på att han personligen var involverad i nätverkets frimurarliknande sekterism. Detta bland annat efter att han visat upp och bekräftat att han fått en ”utmärkelse av första graden” vid deras julmiddag och likt många andra vidhållit att benämna huvudmannen Tor Paulsson under hans nya täcknamn ”Tobbe Larsson”.

Mot bakgrund av detta och de riktade utfall Bergmark gjort mot tidningen har det orsakat tillräckligt av förvirring bland människor som intresserat sig för Nya Dagbladets granskningar ifråga för att motivera ett vederläggande bemötande.

I samband med att den uppföljande artikeln går ut får redaktionen först ett mejl från Bergmark som kräver att få sitt namn och bild raderat från artikeln och att han annars kommer att polisanmäla Nya Dagbladet för ”grovt förtal”, vilket han sedermera också gör. Även alternativmedieprofilen Lennart Matikainen hotar via mejl att polisanmäla tidningen för granskningen. Han skriver också att han, i samförstånd med övriga personer som varit föremål för tidningens granskning, överväger att driva juridiska processer.

”Polisanmälan för grovt förtal kommer upprättas mot er av mig samt övriga parter som ni hänger ut i er artikel.”

”Tilläggas ska: jag rek er att omgående ta bort artikeln!”, skriver han i det andre e-brevet en halvtimma senare.

Man kan understryka att publiceringen utgår framförallt från offentligt tillgänglig information som är relevant för granskningen av Paulssons nätverk som dessa två personer bevisligen i allra högsta grad är delaktiga i och försvarar.

Vad gäller eventuella juridiska övertramp om förtal är det generella intrycket nog snarare att nämnda personer ifråga vandrar på gränsen för just detta, där både Bergmark och Matikainen spridit falska utsagor om Nya Dagbladet till sin publik. I en video publicerad den 7 april går Bergmark, även denna gång märkbart berusad, ett steg längre på sin inslagna linje och uttrycker att han tillsammans med flera andra personer ”startar krig” mot tidningen.

– Fritjof Persson, du hade helt rätt, vi startar krig mot en viss nätpublikation. De kommer vi att motarbeta stenhårt. De har skitit i fel trapphus kan man ju säga. De har skitit på mig, de har skitit på Katerina Janouch, på Lennart Matikainen, på Eva Donell, och Tobbe Larsson, och Magnus Stenlund och David Bergqvist. Big mistake, uttrycker Bergmark.

Vidare har han även lyft fram en egen spektakulär konspirationsteori om att publiceringen härror av att Nya Dagbladet bakom kulisserna har blivit uppköpta av Bonnierkoncernen.

– De har ett bolag som heter Aeon, registrerat i Dalarna någonstans och använder sig av en TT-ägd service-tjänst, som har köpt upp Nya Dagbladet. Då kollade vi upp ägandeskapet och det var Bonnier och Schibsted, säger han på youtubekanalen ”Globalist-TV” den 10 april.

Programledaren frågar honom huruvida detta till och med skett utan tidningens egen möjlighet att påverka Bonniers oväntade förvärv, vilket Bergmark bekräftar.

– Så att Nya Dagbladet, som jag åtminstone har litat på fram till i detta ögonblick, har liksom utan att de själva kan påverka det, har blivit uppköpta på något sätt?

– Ja alltså jag kollade upp dem på bolagsverket, de hade omsatt 10 miljoner kronor alltså förra räkenskapsåret, vilket då förmodligen är 2019 och väljer att bli uppköpta och avlöna sig själva. Och då hittar man på en sådan här artikel om mig och Lennart Matikainen, ja vi behöver inte nämna hela skiten. Vi har ju polisanmält dem för förtal allihop då, konstaterar Bergmark.

Han menar att tidningens redaktörer kommer arbeta vidare på redaktionen trots att han nu är övertygad om att tidningen köpts upp av Bonnierkoncernen.

– Ja, de är ju nu uppköpta av storkapitalet, så klart de jobbar kvar, tillägger han.

Bergmark verkar blanda samman korten med Retriever, ett Schibsted-kopplat företag inom mediebevakning som inkluderat Nya Dagbladet i sin bevakningstjänst, och att tidningen därmed skulle ha blivit uppköpt. Retrievers nyhetsbevakning sker dock helt utan redaktionens medverkan eller mot någon som helst kompensation.

Påståendet om Bonnierkoncernens uppköp av Nya Dagbladet

Anklagelsen att NyD, utan redaktionens vetskap, blivit uppköpta av Bonnierkoncernen skulle definitivt bli årets scoop, särskilt mot bakgrund av att tidningen tillsammans med NewsVoice är de enda medierna som, till redaktionens kännedom veterligen, 2018 öppet konfronterade Bonnier efter deras angrepp mot Youtubekanaler som exempelvis resulterade i nedstängning av den medborgarjournalistiska kanalen Granskning Sverige. Här kan man exempelvis se samtalet när Nya Dagbladet vid ett besök i Bonniers egna kontor konfronterar en koncernchef i jakten på koncernens tidningars chefredaktörer Peter Wolodarski och Thomas Mattsson.

Vid samma besök konfronterade tidningens reportrar också Bonniers vänsterpopulistiska skvallertidning Expressen och dess ”stjärnreporter” Nina Svanberg – ett inslag som fick mycket stor spridning. I samma veva tog sig Nya Dagbladets reportrar även in på Google:s dolda huvudkontor i Sverige för att ställa den svenska Youtube-chefen Anna Wikland mot väggen för den kritiserade techjättens övergrepp mot den fria journalistiken och yttrandefriheten på nätet.

Den 16 april lägger Bergmark därtill upp en ny video om Nya Dagbladet, som han kallar ”Fria och ofria medier” där han bland annat kritiserar tidningen och frågar vad man har emot den välgörenhet ”Blågula korset” sysslar med. Formuleringen skjuter åter förbi målet eftersom problemet varken är välgörenhet eller för den delen ”Blågula korset”, utan att de bakom kulisserna drivs av en ytterst tvivelaktig huvudman.

Själv kommenterar Bergmark överhuvudtaget inte de graverande avslöjanden som framkommit i tidningens granskning av misshandelsfallen, sektbeteendet eller ”Tobbe Larssons” falska identitet. Istället menar han sig vara helt oförstående inför denna och för att han själv kommit att omnämnas i sammanhanget.

– Så jag har ju hjälpt dem, och då väljer de att hänga ut mig, det är rätt märkligt, sammanfattar han sin egen syn.

Fallet Bergmark är djupt olyckligt, men det är heller inte oväntat. Det är beklagligt men samtidigt ofrånkomligt att en sektliknande och ambitiös struktur som nätverket kring ”Education4Future” drar med sig andra i sitt fall.

Icke desto mindre är det oärligt att tala om uthängning när informationen gäller videoklipp han själv i opinionsbildande syfte lagt ut till offentligheten. En offentlig person som öppet sprider sina perspektiv bör inse att det finns både möjlighet och rätt att hänvisa till dessa i återpublicerad bild, tal och text. Påståendet att det är NyD som ”gått till attack” är heller inte rimligt mot ovan nämnda redogörelser som bör tala för sig själva.

I en senare video han lägger upp samma dag som kallas ”Nya Dagbladet går i graven” fortsätter Bergmark gå till hårt angrepp med beteckningar som ”galna konspiratörer” och ”hemska människor”.

– Bojkotta Nya Dagbladet. Har ni en prenumeration, avsluta direkt. De är helt galna konspiratörer och lögnare och de är värre än Robert Aschberg och de är värre än TV4 och de är värre än SVT. De är hemska människor. Läs aldrig, prenumerera aldrig, uppmanar han.

Bergmark säger sig personligen vara emot presstöd, menar att tidningar som lever på presstöd inte har något existensberättigande och kritiserar Nya Dagbladets chefredaktör Markus Andersson för att inte begripa detta. NyD lever dock inte på presstöd utan fungerar tack vare ideella insatser, till skillnad från samtliga större alternativmedier förutom NewsVoice.

Bergmarks tidigare nämnda kollega Öystein Rönne torgför samtidigt en egen men minst lika spektakulär konspirationsteori om granskningarna av ”Education4Future” i en video den 8 april.

Enligt Rönne handlar det inte om att Bonnierkoncernen köpt upp och styr Nya Dagbladet, men enligt ”en säker källa” till honom är det i själva verket en djupt hemlig struktur inom Sveriges regering som styr Nya Dagbladet i syfte att smutskasta Paulssons nätverk, så att regeringen kan behålla makten vid nästa val. Ja, ni läste rätt.

– Ja, jag gör det här inslaget då, som en halvt och halvt vad ska vi säga akut då, en akut grej kan man säga, inleder Rönne sin film.

Öystein Rönne. Foto: faksmil/Youtube

Noteras kan att nätverkets lojalister återger exakt samma narrativ som introducerats av Tor Paulsson, även i direkta ordval i sina videor och artiklar, som om att de fått instruktioner om ungefär hur de ska uttrycka sig och vilka infallsvinklar de ska använda. I ”Tobbe Larsson svarar på förtalsartikel”, pratade Eva Donell även hon om så kallad ”brunsmetning” i sin akuta sändning om den första artikeln i december.

– Som de flesta av er som följer mig säkert känner till, så gick ju Nya Dagbladet igår ut och brunsmetar då flera utav våra mest tongivande bloggare då på bland annat Youtube, säger Rönne.

Rönnes påståenden om Nya Dagbladet visar åter även på den splittrade och motsägelsefulla internkulturen som präglar det granskade nätverkets apologeter ifråga. NyD ”brunsmetar”, det vill säga försöker påstå att nätverkets är ”nazister” (nationalsocialister) eller få dem att associeras med Hitler, samtidigt som tidningen också anklagas för att ha anammat ”nazistisk” retorik, samtidigt som tidningen ägs och styrs av den judiskättade familjen Bonnier. Det är svårt att hålla reda på trådarna, särskilt när ”Education4Future”:s viceordförande Katerina Janouch menar att NyD anammat retorik från NMR. Ingrid Carlqvist, en annan av nätverkets apologeter, menar att granskningen är ett ”kräkpulver” och ”rena rama Expojournalistiken” men också lite ”Nordfrontjournalistik” i hänvisning till NMR:s webbtidning Nordfront.

”Regeringens plan att säkra makten efter valet 2022”

Rönne är liksom Paulsson själv noga med att tala om att han har ett ”brett kontaktnät” och ”har en hel del källor”. Han menar vidare likt andra före honom att NyD-redaktionen blivit så vred efter att man nekats ett redaktionsstöd på 85 000 kronor att man för att få dessa pengar valt att svika allt man arbetat för sedan starten 2012 och systematiskt börja attackera Sverigevänner. Misstanken om konspirationen med den djupa staten ska funnit honom redan sedan den första publiceringen om nätverket och ”Tobbe Larsson” (Tor Paulsson) i december, berättar han.

– Det jag misstänkte redan förra gången de gav sig på Tobbe Larsson, det var ju att dem har blivit, de har blivit villkorade så att säga att dra han i smutsen, och nu har man också gjort det med ytterligare fyra stycken, säger Rönne.

Rönnes anonyma källa sägs vara trovärdig och kommer ”inifrån så klart”. Huruvida det är inifrån regeringen eller Nya Dagbladet förblir dock oklart i hans utläggning, men Rönne gör i alla fall klart att det handlar om en sofistikerad plan som från regeringens sida att med hjälp av Nya Dagbladet behålla makten efter valet 2022.

– Och det här har haft ett samtal med en utav mina källor, och den här källan är trovärdig för mig, den ger vid handen att orsaken till att man har gjort såhär då från Nya Dagbladet nu, det är en samordnande aktion kan man säga, men den som ligger bakom det är regeringsmakten i Sverige, förklarar han.

Det här är ju ett välkommen tillskott då till alla försök till att rädda regeringsmakten kvar efter nästa val. Med andra ord få bort dem som har ett ganska stort inflytande i, mediesfären på de alternativa plattformarna, säger Rönne som dock tillägger att hans påståenden är väldigt svåra att spåra eller leda i bevis då det sker med oklara ”mellanhänder”.

– Det här sker så klart med mellanhänder då, så att det är ju inte staten själv då som skickar ett utbetalningskort, eller sätter in en summa pengar på ett konto, utan det här sköter de på ett sätt som är svårt att spåra, fortsätter han.

Rönne menar vidare att NyD är beroende av pengar för att överleva. Tilläggas till detta kan att tidningen har överlevt i snart 10 år utan några pengar från staten eller större bidrag och inte är beroende av någon förutom NyD-läsarna för att överleva. Självklart välkomnar redaktionen inkomster som skulle underlätta att kunna anställa en första heltidsavlönad journalist, men det skulle aldrig komma på fråga att NyD gör sig beroende av staten eller säljer ut sig till etablissemanget under några som helst omständigheter. Mediehuset är till hundra procent kontrollerat inom redaktionen.

Som grädden på moset har en ytterligare konspirationsteori om Nya Dagbladet lanserats av en Patrik Fridén (inte att förväxla med Patrik Forsén), som enligt egen utsago tillhör Tor Paulssons nätverk. Fridéns är kanske den mest spektakulära idén av dem alla – att Nya Dagbladets publiceringar handlar om ett stalinistiskt maktövertagande.

Nog för att det omtalade nätverket har vuxit sig oroväckande starkt inom vissa kretsar bland ”Sverigevänner”, men tror man samtidigt faktiskt på fullaste allvar att regeringens nästa mandatperiod kommer att avgöras av några granskande reportage om ”Tobbe Larsson” och Lennart Matikainen?

Sammanfattningsvis styrs Nya Dagbladet alltså enligt nätverkets lojalister av regeringen, Bonnierkoncernen, eller av gamla Stalinister samtidigt som man anammar Nordiska Motståndsrörelsens retorik. ”Tobbe Larsson” är blott en ganska obetydlig pysselfarbror – en aktivist i mängden som hjälper till med lite då och då men saknar en ledarroll. Å andra sidan är han också ”Den främste Sverigevännen” med ett väldigt stort kontaktnät och som det är väldigt dyrt att utmana, och som dessutom är ett så pass stort hot för regeringen att man måste sätta käppar i hjulet för honom för att kunna fortsätta behålla regeringsmakten bortom de 1,5 år som återstår till valet 2022. Enligt sina försvarare har han haft en enorm betydelse för yttrandefriheten och den Sverigevänliga rörelsen i stort, men det är en konspirationsteori att han i nätverket kring honom skulle ha någon form av betydande inflytande.

Vidare är alltså NyD ”kontrollerad opposition” som försöker bli politiskt korrekt och mjukna upp för att visa regimen att man kan godkänna tidningen för ett redaktionsstöd på 85 000 kronor. Samtidigt är tidningen enligt Paulsson även ”en Sverigevänlig tidning med ganska radikala åsikter”, som samtidigt ”Helt har spårat ur och anammat NMR:s retorik”, för att citera hans samarbetspartner Janouch. Bakom NyD står välfinansierade globalister, hävdar man, och menar samtidigt att man på redaktionen blev besvikna över att man inte fick medverka på den alternativa bokmässan (i själva verket avböjde tidningen medverkan). Man hävdar att redaktionen är inbjuden till en öppen dialog i god ton, men att man samtidigt ska få ”betala dyrt” för sin publicering.

Det är förutsägbart att de som kommit att dras med i den sekteristiska andan som omger nätverket gör vad man kan för att försöka upprätthålla status quo. Helhetsbilden av de utspel och spektakulära desinformation som nu sprids om Nya Dagbladet för detta ändamål är vid sidan av lyteskomiken samtidigt tragisk att bevittna.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.